Archive for syyskuu 2010

Kysely vanhenevan digitekniikan käytöstä

6 syyskuun, 2010

Aloitan marraskuussa toden teolla Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen nimeltään ”Tietokoneen toiset elämät”. Projektissa tutkin, mitä uudelle digitekniikalle tapahtuu, kun se vanhenee. Miten kokemus ”vanhasta digitekniikasta” rakentuu arjen käyttötilanteissa? Mitkä digitekniset asiat muuttuvat säilytettäväksi kulttuuriperinnöksi ja mitkä eivät? Kerään ja analysoin hankkeen aikana useita erilaisia tutkimusaineistoja. Aineistoa kerään myös nettikyselyllä, joka löytyy osoitteesta https://www.webropol.com/P.aspx?id=459248&cid=129609525. Vastatkaa kyselyyn! Siitä olisi paljoa apua minulle! Tietoa kyselyn olemassa olosta saa myös välittää eteenpäin.

Advertisement