Julkaisut ja esitelmät – Publications

Jaakko Suominen (etunimi.sukunimi@utu.fi)

[Monografiat] [Opinnäytetyöt] [Tutkimusartikkelit] [Toimitetut kirjat] [Internet- ja CD-ROM -julkaisut] [Muut julkaisut ja artikkelit] [Kirja-arvostelut] [Esitelmät ja luennot]

Monografiat * Books

2000 Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi. Tietotekniikan kulttuurihistoriaa. Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 67. Jyväskylä, 2000. 368 s. [Getting familiar with the electric brain, getting to know the computer. Publications of the Research Centre for Contemporary Culture, no. 67. Jyväskylä 2000.] Verkkoversio: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55762
2003 Koneen kokemus. Tietoteknistyvä kulttuuri modernisoituvassa Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle. Vastapaino, Tampere. 299 s. [Experiences with machines. Computerised culture in the process of Finnish Modernisation from the 1920s to the 1970s] [Taittoversio teoksesta, julkaistu tässä kustantajan luvalla]
2007- Tietokoneen takapuoli. Kirjoituksia teknologisesta mielihyvästä [Behind of a computer. Writings on Technological Pleasure]. Blogikirja ja sähköinen opetusmateriaali.
2009 Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka – Östman Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria [From Funet to Facebook – A Cultural History of the Internet]. Gaudeamus, Helsinki. 333 s. [Tietoja kirjasta kustantajan sivuilla]
2013 Suominen, Jaakko – Östman Sari – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia [A Short history of Social Media]. Gaudeamus, Helsinki. 350 s. [Tietoja kirjasta kustantajan sivuilla]

Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Vaahensalo, Elina (2019): Digitaalisia kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan [Digital encounterings. Online discussions from bulletin board systems to social media, 323 p.]. Gaudeamus, Helsinki, 323 s.

Opinnäytetyöt * Academic Dissertations

1997 Tietokonepelko teknologisen katselutavan ilmentymänä. Esimerkkinä hakkeritapaukseen liittyneet uhkakuvat Suomessa 1986-1988.Kulttuurihistorian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Heinäkuu 1997.[Verkkoversio: http://wwwy.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/gradu/].
1999 Sinunkaupat sähköaivon kanssa? Tietotekniikan populaarijulkisuus Suomessa 1950-luvulta 1970-luvulle. Suomen historian syventävien opintojen tutkielma. Turun yliopisto. Elokuu 1999.
2000 Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi. Tietotekniikan populaarijulkisuus Suomessa 1950-luvulta 1970-luvulle. Kulttuurihistorian lisensiaatintutkimus. Turun yliopisto. Tammikuu 2000. [Tiivistelmä ja sisällys]
2003 Koneen kokemus. Tietoteknistyvä kulttuuri modernisoituvassa Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle. Kulttuurihistorian väitöskirja. (julkaisija Vastapaino, Tampere. 299 s.) [Experiences with machines. Computerised culture in the process of Finnish Modernisation from the 1920s to the 1970s]

Toimitetut kirjat ja lehdet * Edited Books and Journal Issues

1997 Henri Terho, Tomi Ahti, Kari Immonen, Timo Jerkku, Janne Mäkelä, Kalle Pihlainen, Hasan Fuat Sari, Jaakko Suominen (toim.): Pieni kulttuurikirja. Juhlateos suomalaiselle kulttuurille ja luovuudelle. Turku, Helsinki, Keuruu 1997. 511 s (Otava).
1999 Petri Saarikoski, Jaakko Suominen ja Hannu Nieminen (toim.): Uusi media ja arkielämä. Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista.Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Julkaisuja 41 (Sarja A). Turku 1999. (Toinen painos 2000)[Lisätietoja: http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/uusi_media.html]
2003 Tekniikan Waiheita 21(2003): 4. Populaaria teknologiaa -teemanumero.
2004 Ulla Paunonen & Jaakko Suominen (toim.): Digirakkaus.Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Pori 2004.
2004 Päivi Granö, Jaakko Suominen ja Outi Tuomi-Nikula (toim.): Koti – Kaiho, paikka, muutos. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 4. Turun yliopisto, Pori 2004.
2007 Multisilta, Jari – Seppä, Anita – Suominen, Jaakko (toim.): Käyttäjäyhteisöt ja tuotekonseptit – Tutkimuksia ihmiskeskeisestä teknologiasta ja visuaalisuudesta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 11. Turun yliopisto, Pori 2007.
2007 Tekniikan Waiheita 2/2007. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian teemanumero.
2009 Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Sotamaa, Olli (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. Tampereen yliopisto, Tampere.
2009 Oinonen, Paavo – Suominen, Jaakko – Tuomi, Pauliina (toim.): Lähikuva 22(2009): 2, Juontajuus-teemanumero.
2010 Multisilta, Jari – Mäenpää, Marjo – Suominen, Jaakko: Yhdessä ja liikkeellä – mobiili sosiaalinen media. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 21. Turun yliopisto, Pori.
2010 Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Sotamaa, Olli (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampereen yliopisto, Tampere.
2010 Suominen, Jaakko (toim.): Tekniikan Waiheita 28(2010): 4 (Uusi vai vanha teknologia? -teemanumero).
2011 Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Sotamaa, Olli – Turtiainen, Riikka (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Tampereen yliopisto, Tampere.
2011 Suominen, Jaakko – Multisilta, Jari – Viteli, Jarmo – Friman, Usva – Tawast, Pinja – Stenfors, Leila – Jurvela, Harri – Perttula, Arttu (toim.) Kokemuksen jaetut tilat. Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 32. Turun yliopisto, Pori 2011. [http://www.doria.fi/handle/10024/72619]
2011 Suominen, Jaakko (toim.): Tekniikan Waiheita 29(2011): 4 (Aistit, muistot ja unelmat -teemanumero).
2012 Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Turtiainen, Riikka (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2012. Tampereen yliopisto, Tampere.
2013 Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Saarikoski, Petri – Sotamaa, Olli (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. [Yearbook of Finnish Game Studies 2013] Tampereen yliopisto, Tampere.
2014 Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Saarikoski, Petri – Sotamaa, Olli (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. [Yearbook of Finnish Game Studies 2014] Tampereen yliopisto, Tampere.
2015 Koskimaa, Raine, Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Harviainen, J. Tuomas – Friman, Usva – Arjoranta, Jonne (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. [Yearbook of Finnish Game Studies 2015] Tampereen yliopisto, Tampere.
2016 Koskimaa, Raine – Arjoranta, Jonne – Friman, Usva – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli – Suominen, Jaakko (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2016. [Yearbook of Finnish Game Studies 2016] Tampereen yliopisto, Tampere.
2017 Suominen, Jaakko – Sivula, Anna – Fewster, Derek: Pelit ja historia -teemanumero. Ennen ja nyt 1/2017, http://www.ennenjanyt.net/numerot/2017-2/

Paavilainen, Janne, Heljakka, Katriina, Arjoranta, Jonne, Kankainen, Ville, Lahdenperä, Linda, Koskinen, Elina, Kinnunen, Jani, Sihvonen, Lilli, Nummenmaa, Timo, Mäyrä, Frans, Koskimaa, Raine, Suominen, Jaakko (Eds.) (2018): Hybrid Social Play Final Report. Erillisteokset ja sarjajulkaisut [726]. University of Tampere, Tampere 2018 <http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/103277/978-952-03-0751-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y&gt;

Koskimaa, Raine – Arjoranta, Jonne – Friman, Usva – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli – Suominen, Jaakko (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2018. [Yearbook of Finnish Game Studies 2018] Pelitutkimuksen Seura, Tampere [http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2018].

Koskimaa, Raine – Arjoranta, Jonne – Friman, Usva – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli – Suominen, Jaakko (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2019. [Yearbook of Finnish Game Studies 2019] Pelitutkimuksen Seura, Tampere [http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2019].

Arjoranta, Jonne – Friman, Usva – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli – Suominen, Jaakko – Välisalo, Tanja (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2020. [Yearbook of Finnish Game Studies 2020] Pelitutkimuksen Seura, Tampere [http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2020].

Tutkimusartikkelit * Researh Articles

[verkkoversio]

1997 ”Uhka bittiavaruudesta. Tietokonepelkojen kulttuurihistoriaa.” Kulttuurintutkimus 14(1997) : 4, 21-30. [Verkkoversio: http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/pelko2.html] [English abstract: The Thing from Cyberspace. A Cultural History of Computer Phobias]
1999 ”Kertomuksia tietoteknisestä menestyksestä, vallasta ja hallinnasta. 1960-luvun systeemiteoria ja sen heijastuminen verkkojen maailmaan.” Teoksessa Uusi media ja arkielämä. Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 41 (Sarja A). Toim. Petri Saarikoski, Jaakko Suominen ja Hannu Nieminen. Turku 1999.
1999 Johdanto kirjaan Uusi media ja arkielämä (yhdessä Petri Saarikosken ja Hannu Niemisen kanssa). Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 41 (Sarja A). Toim. Petri Saarikoski, Jaakko Suominen ja Hannu Nieminen. Turku 1999.[Verkkoversio http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/uusi_media.html]
1999 ”Kolme näkökulmaa tietotekniikan historiaan.” Teoksessa Teknologian historian lukukirja (s. 11-35). Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Toim. Kaisa Vehkalahti. Turku 1999.
1999 ”Elektronisen pelaamisen historiaa lajityyppien kautta tarkasteltuna”. Teoksessa Pelit, tietokone ja ihminen (s. 70-86). Suomen tekoälyseuran julkaisuja, Symposio-sarja nro 15. Toim. Timo Honkela. Helsinki 1999. [Verkkoversio: http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/jaakko_pelit99.html]
1999 Näkökulmia tietotekniikan historiaan.Tekniikan Waiheita 17(1999) : 3, 5-23. [English abstract: Perspectives on the History of Computing]
1999 ”Mentaalihistoriallinen katsaus digitaalisuuteen.” Teoksessa Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Toim. Aki Järvinen ja Ilkka Mäyrä. Tampere: Vastapaino 1999 (2. painos 2000) [Lisätietoja kirjasta].
1999 ”Teknologinen déjà-vu? Historiallisten rinnastusten ongelma teknokohun käsittelyssä.” Tiedotustutkimus 22(1999) : 4, 22-33.[Lisätietoja lehdestä] [English abstract: A Technological déjà-vu? The problem of Historical Parallels in the Analysis of Technohype]
2000 ”Sähköaivo tietojen käsittelijänä. Miten tietokoneen ruumista ja älyä rakennettiin 1950- ja 60-luvun elokuvissa.Wider Screen 1/2000.
2000 ”Tietokone laskee mäkeä. Urheilu ja tietotekniikan popularisoiminen Suomessa 1960-luvulla.” Teoksessa Pohjan tähteet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta.Toim. Hannu Salmi ja Kari Kallioniemi. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu 2000.[Lisätietoja kirjasta]
2000 ”Teknologian tutkimuksen olemusta pohtimassa. John Law Turun valtakunnallisilla Sosiologipäivillä.” Yhdessä Sampsa Hyysalon kanssa. Tekniikan Waiheita 18(2000): 2, 24-30. [English abstract: Revealing the Essenceof the Study of Technology]
2000 ”Varsinaissuomalainen linja Suomen tietoteknistymisen alkuvaiheissa 1959-1964. Turun Laskukeskus ja Wegematic 1000 tietojenkäsittelykone.” Yhdessä Petri Pajun ja Aimo Törnin kanssa. Tekniikan Waiheita 18(2000): 3, 24-46. [verkkoversio] English abstract: The Turku Computing Center and the Wegematic 1000 Computer]
2000 ”Ihmeauto K.I.T.T. ja muuta ”aateekooautoilua”. Tietokoneistettu autoliikenne populaarijulkisuudessa.” Teoksessa Sata lasissa.Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja 54 (Turun Historiallinen Arkisto). Toim. Ismo Vähäkangas (s. 141-156). Turku 2000.
2000 ”Cultural History of Technology.” Yhdessä Hannu Salmen kanssa. Tekniikan Waiheita 18(2000): 4, 5-13. [Verkkoversio]
2001 ”Salora Playmaster – peliä televisiolla. Lisäarvon tuottaminen teknisten innovaatioiden yhteyteen.” Teoksessa Sähköä, säpinää, wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa. Turun yliopiston Historian laitoksen julkaisuja 59. Toimittanut Tanja Sihvonen (s. 97-104). Artikkeli on myös julkaistu ilman lähdeviitteitä Peili-lehdessä (Peili 24(2001): 2, 32-34) nimellä ”Peliä televisiolla. Kuinka mediakoneet saavat digitaalilisiä.” [Verkkoversio:  href=http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/salora.php>http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/salora.php]
2001 ”SHOT 2001 San Josessa. Teknologian historian tutkimusta terrorismin aikakaudella.” Yhdessä Petri Pajun kanssa. Tekniikan Waiheita 19(2001): 4, 32-42.
2002 Töllö näpyttäjien näyttämönä – performanssi ja yhteisöllisyys tv-chateissa.” Yhdessä Tanja Sihvosen kanssa. mediumi, Mediakulttuurin verkkojulkaisu, 1.1, teemana mobiilikulttuuri.
2002 ””Pi-pirskatti! S-sehän on tohtori Capran r-ruputti!” Robottien kotoistaminen 1920-luvulta 1960-luvulle.” Teoksessa Arki ja läheisyys.Juhlakirja Ulla Heinon täyttäessä 60 vuotta. (s. 225-243) Toim. Terhi Kivistö. Turun historiallinen arkisto 55. Turun historiallinen yhdistys. Turku 2002. [Verkkoversio]
2002 ”ESKO, Ensi ja Äly-Elo. Miten tietokone inhimillistettiin.” Teoksessa 30-vuotias tunteilee. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen juhlakirja. (s. 145-156) Toim. Kimi Kärki. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 61. Turku 2002. [Verkkoversio]
2003 ”Koneihminen suomalaisessa kulttuurissa.” Tieteessä tapahtuu 3/2003, 31-40. [Verkkoversio]
2003 ”Tiedon kumous – kansalaiset ja ATK.” Teoksessa Arkinen kumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Toim. Matti Peltonen, Vesa Kurkela ja Visa Heinonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 849. SKS, Helsinki.
2003 Internet.” Avainsana mediumi 2.2. verkkolehteen (2/2003, teemana ”Internet on…”).
2003 Liikkeelle vai liikkeestä pois? Mobiilipelejä luokittelemassa.WiderScreen 2-3/2003, verkkojulkaisu.
2003 ”Tietotekniikka populaarijulkisuudessa – uuden tekniikan ja ihmisen kohtaaminen.” Tiedepolitiikka 28(2003), 21-31.
2003 ”Sähköaivon särinä. Keskustietokone aistimellisena kokemuksena.” Mediaa kokemassa: koosteita ja ylityksiä – Experiencing the Media: Assemblages and Cross-overs.Toim. Tanja Sihvonen & Pasi Väliaho. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos,Mediatutkimus, julkaisuja Sarja A, n:o 53. Turku 2003 (s. 109-126). [Verkkoversio]
2003 ”Nuoren Voiman kaksi kulttuuria.” Nuori Voima 5-6/2003, 88-89.
2003 ”Siirtoa vai neuvottelua? Teknologian popularisointi historiantutkimuksen kohteena.”Tekniikan Waiheita 21(2003): 4, 5-17. [Verkkoversio]
2004 ”Tietokonetansseista alttarille? Digitaalisen parinvalinnan suomalaista historiaa.” Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004. [Artikkelin verkkoversio]
2004 ”Johdanto: Digirakkautta määrittämässä.” Yhdessä Ulla Paunosen kanssa. Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004.
2004 ”Rakkauden jälkeen.” Yhdessä Ulla Paunosen kanssa. Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004.
2004 ”Elektroninen pelaaminen historiakulttuurina.” Yhdessä Anna Sivulan kanssa. Lähikuva, 2-3/2004, 32-45.
2004 ””Oma koti kullan kallis” – johdannoksi.” Koti – Kaiho, paikka, muutos. Toim. Päivi Granö, Jaakko Suominen ja Outi Tuomi-Nikula. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 4. Turun yliopisto, Pori 2004.
2004 ”Koneita Ankkalinnassa. Aku Ankka -lehti teknologian kertojana 1950-luvun Suomessa.”Koti – Kaiho, paikka, muutos. Toim. Päivi Granö, Jaakko Suominen ja Outi Tuomi-Nikula. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 4. Turun yliopisto, Pori 2004.[verkkoversio]
2005 ”Trans-local Co-operation in the Wegematic 1000 Computing Centre, 1959-1964”. Together with Petri Paju and Aimo Törn. In History of Nordic Computing. IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of Nordic Computing (HiNC1), June 16-18, 2003, Trondheim, Norway. Series: IFIP International Federation for Information Processing, Vol. 174 Bubenko, Janis; Impagliazzo, John; Solvberg, Arne (Eds.), 488 p., 2005, Hardcover.
2005 ”Teknologian tilat ja tarinat. David Nye teknologian kulttuurihistorioitsijana.”Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Toim. Hanna Järvinen ja Kimi Kärki. Kulttuurihistoria – Cultural History 6. K&H, Turku 2005 [s. 205-218]. [Verkkoversio]
2005 ”Petteri Punakuonoa mekanisoimassa? Joulupukki ja liikennevälineiden modernisaatio” Tekniikan Waiheita 23(2005): 4, 21-27. [myös verkkoversio: http://www.ths.fi/Suominen405.pdf] [english abstract: Santa Claus and the modernisation of conveyance]
2005 ”Symbol of Modernity. Popularisation of early computers in Finland in the late 1950’s as an audiovisual experience.” History in Global Perspective: Proceedings of the 20th Congress of Historical Sciences, Sydney 2005. Edited by Martyn Lyons. Forthcoming.
2006 Suominen, Jaakko: ”Koneromanssi. Tietokone rakkauden työkaluna.Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. Hannu Salmi et. al. K&H, Turku 2006.
2006 Suominen, Jaakko: ””Very irgent business matter” ”Nigerialaiskirjeet” osana digitaalista kulttuuria” Tiedotustutkimus 29(2006): 2, 62-77. [English Abstract: ”Very irgent business matter” – ”Nigerian Scam emails” as a part of digital culture] [href=”suominen-nigeria-tiedotustutkimus.html”>Verkkoversio]
2006 Parikka, Jussi & Suominen, Jaakko: ”Victorian Snakes? Towards a Cultural History of Mobile Games and the Experience of Movement.Game Studies, volume 6 issue 1, December 2006.
2006 Suominen, Jaakko: ”Kasvu kännykän kanssa – opiskelijoiden kertomuksia matkapuhelinkäytön muutoksista. Teoksessa: Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus. Seminaarialustuksia 11.12.2006. Toim. Petteri Repo & JariAro. Kuluttajatutkimuskeskus, työselosteita ja esitelmiä 101/2006. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. [Verkkojulkaisu]
2006 Suominen, Jaakko: ”Verkon käytön rajoilla – eli miten tulimme riippuvaisiksi netistä.” Raja – kohtaamisia ja ylityksiä. Toim. Petri Saarikoski, Riikka Turtiainen ja Päivi Granö. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja VIII. Turun yliopisto, Pori 2006, s. 37-60.
2007 Multisilta, Jari – Seppä, Anita – Suominen, Jaakko: ”Uudet teknologiasovellutukset uudenlaisten yhteisöjen perustana – vai toisinpäin?” Käyttäjäyhteisöt ja tuotekonseptit. Tutkimuksia ihmiskeskeisestä teknologiasta ja visuaalisuudesta. Toim. Jari Multisilta – Anita Seppä – Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 11. Turun yliopisto, Pori 2007, s. 6-34.
2007 Suominen, Jaakko: ”The Past as the Future. Nostalgia and Retrogaming in DigitalCulture.” Proceedings of perthDAC2007. The 7th International Digital Arts and Cultures Conference. The Future of Digital Media Culture. 15-18 September 2007, Perth, Australia. Editor: Andrew Hutchison.
2008 Suominen, Jaakko: ”The Past as the Future. Nostalgia and Retrogaming in Digital Culture.Fibreculture, issue 11 (digital arts and culture conference (perth) issue), 2008.
2008 Suominen, Jaakko: ”Kuinka kieltäytyä koneista.” Kiitos ei! Kieltäytymisen kulttuurihistoriaa. Toim. Mari K. Niemi. Ajatus kirjat, Helsinki 2008, 169-188.
2009 Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko: ”Computer Hobbyists and the Gaming Industry in Finland.” IEEE Annals of the History of Computing July-September 2009 (vol. 31 no. 3), pp. 20-33. [http://www2.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/MAHC.2009.39]
2009 Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko: ”Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa. Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeenPelitutkimuksen vuosikirja 2009. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto, Tampere.
2009 Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli: ”Pelitutkimuksen vuosikirja 2009 – johdantoPelitutkimuksen vuosikirja 2009. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto, Tampere.
2009 Oinonen, Paavo – Suominen, Jaakko – Tuomi, Pauliina: ”Juontaja, speakeri, kuuluttaja, johdattelija, chatsisko… Rakkaalla juontajalla on monta nimeä.” Juontajuus-teemanumeron johdantoartikkeli. Lähikuva 22(2009): 2, 3-9.
2009 Suominen, Jaakko: “Peliä perinnöllä – lähtökohtia digitaalisen kulttuuriperinnön tarkasteluun.” [Gaming Legacy? On the Digital Cultural Heritage] Matkalla. Toim. Helena Ruotsala, Petri Saarikoski & Maija Santikko,. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XVIII. Turun yliopisto, s. 239–260.[Sähköinen versio: https://jaasuo.files.wordpress.com/2009/10/suominen-pelia-perinnolla.pdf]
2009 Suominen, Jaakko: “Computer as a Tool for Love – A Cultural History of Technology”. Proceedings of 8th Annual IAS-STS Conference “Critical Issues in Science and Technology Studies”, 4th–5th May 2009. CD-ROM. IAS-STS, Graz. [An Online version: http://www.ifz.tugraz.at/index_en.php/filemanager/download/1558/Jaakko%20Suominen.pdf]
2010 Multisilta, Jari – Mäenpää, Marjo – Suominen, Jaakko: ”Mitä on mobiili sosiaalinen media?” Teoksessa Multisilta, Jari – Mäenpää, Marjo – Suominen, Jaakko: Yhdessä ja liikkeellä – mobiili sosiaalinen media. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 21. Turun yliopisto, Pori 2010.
2010 Suominen, Jaakko: ”Naksutusta, surinaa ja piippausta – tietokoneäänet populaarikulttuurissa.” (Svensk översättning: Knäpp, surr och pip – datorljud i popularkulturen) Moniääninen – Ljudspår. Toim. Linda Hannula – Johanna Lehto-Vahtera. Aboa Vetus & Arst Nova, Matti Koivurinnan Säätiö, Turku.
2010 Suominen, Jaakko & Parikka, Jussi: Sublimated Attractions – The Introduction of Early Computers in Finland in the late 1950s as a Mediated Experience. Media History 16:3 (August 2010), 319-340.
2010 Suominen, Jaakko: ”Pieni askel ihmiskunnalle, mutta jättiharppaus tietokoneistetuille roolipeleille” – MikroBitti-lehden peliarvostelut pelaamisen historiatietoisuuden rakentajina 1984–2008. Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto, Tampere, 83-98.
2010 Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli: Johdanto Pelitutkimuksen vuosikirjaan 2010. Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto, Tampere, i-iv.
2010 Suominen, Jaakko: “Smell of computer: Reminiscence of digital technological artefacts as a sensual experience”. Proceedings of 9th Annual IAS-STS Conference “Critical Issues in Science and Technology Studies”, 2nd–4th May 2010. CD-ROM. IAS-STS, Graz.
2011 Mäkelä, Janne & Suominen, Jaakko: ”Kadonneen musiikkinetin jäljillä.” Musiikin Suunta 2011(33):1, 22-31.
2011 Suominen, Jaakko: ”Mediasta kysymässä. Radiota, televisiota, puhelinta ja tietokonetta käsittelevät keruukutsut aineistona.” Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Toim. Sami Lakomäki, Pauliina Latvala ja Kirsi Laurén. SKS, Helsinki, 233-258.
2011 Suominen, Jaakko: ”Ullakon suitsutus.” Historian aikakoneessa. Onnittelukirja Hannu Salmelle. Toim. Silja Laine, Maarit Leskelä-Kärki, Kari Kallioniemi, Harri Kiiskinen, Petri Paju, Heli Rantala. k&h, Turku, 291-302
2011 Suominen, Jaakko: ”Pac-Man kaihon kohteena ja kokeilujen välineenä: luovasta aikalaisadaptaatiosta reflektiiviseen nostalgiaan.” Wider Screen 1-2/2011. Toim. Petri Saarikoski.
2011 Suominen, Jaakko: ”Atorox, a Finnish Fictional Robot with a Changing Personality in the Late 1940s.” Science Fiction and Computing: Essays on Interlinked Domains. Ed. by David Ferro and Eric Swedin. McFarland, Jefferson, 68-82.
2011 Suominen, Jaakko: ”Retropelaamista tutkimassa – välitilinpäätös.”Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa ja Riikka Turtiainen. Tampereen yliopisto, Tampere 2011, 73-81.
2011 Suominen, Jaakko: ”The Computer as a Tool for Love – A Cultural History of Technology.” Yearbook 2010 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society. Edited by Arno Bammé, Günter Getzinger and Bernhard Wieser. München and Wien, Profil [PDF-version]
2011 Suominen, Jaakko: ”Hurma, himo, häpeä ja hylkääminen. Kaarroksia konesuhteissa.” Digirakkaus 2.0. Toim. Petri Saarikoski, Ulla Heinonen ja Riikka Turtiainen. Turun yliopisto, Pori 2011, 17-32. [Artikkelin PDF-versio]
2011 Suominen, Jaakko: ”Game Reviews as Tools in the Construction of Game Historical Awareness in Finland, 1984-2010: Case MikroBitti Magazine.” Think, Design, Play – Digra2011 conference. Utrecht School of the Arts, Hilversum 14-17 September 2011. DiGRA electronic library: http://www.digra.org/dl/db/11310.15375.pdf
2011 Suominen, Jaakko (2011): “History of Digital Dating – ’Computer-balls’ and Digital Pairing in Finland from the 1960s to the Present.” In History of Nordic Computing 3: Third Ifip Wg 9.7 Conference, Hinc3, Stockholm, Sweden, October 18-20, 2010, Revised Selected Papers (Ifip Advances in Information and Communication Technology). Edited by John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler. Springer, Boston, 117-126. [More information about the publication]
2011 Multisilta, Jari – Suominen, Jaakko – Viteli, Jarmo: ”Johdannoksi – CoEx-hankkeen esittely.” Teoksessa Suominen, Jaakko et al. (toim.) (2011): Kokemuksen jaetut tilat. Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 32. Turun yliopisto, Pori, 7–18. [http://www.doria.fi/handle/10024/72619]
2011 Suominen, Jaakko (2011): ”Kokemuksia jakamassa – Ajatuksia käyttäjän, tutkijan ja teknologian kohtaamisesta.” [Sharing Experiences – Meeting of User, Research and Technology] Teoksessa Suominen, Jaakko et al. (toim.) (2011): Kokemuksen jaetut tilat. Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 32. Turun yliopisto, Pori, 19–50. [http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72619/CoEx_verkko.pdf?sequence=1]
2011 Suominen, Jaakko (2011): ”Koneen tuoksu. Tietotekniikan kulttuurihistoriaa haistelemassa.” Tekniikan Waiheita 29(2011): 4, 5-25.
2012 Mäkelä, Janne & Suominen, Jaakko (2012): ”Audiovirtual Oblivion: Media Archaeology of Early Finnish Music Web and its Vanishing.” Navigating Landscapes of Mediated Memory. Edited by Paul Wilson and Patrick McEntaggart. Inter-Disciplinary Press: Oxford. E-book: http://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/digital-humanities/navigating-landscapes-of-mediated-memory
2012 Suominen, Jaakko (2012): “Retrogaming Community Memory and Discourses of Digital History.” Navigating Landscapes of Mediated Memory. Edited by Paul Wilson and Patrick McEntaggart. Inter-Disciplinary Press: Oxford. E-book: http://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/digital-humanities/navigating-landscapes-of-mediated-memory
2012 Suominen, Jaakko (2012): ”Mario’s legacy and Sonic’s heritage: Replays and refunds of console gaming history.” Proceedings of Nordic DiGRA 2012 conference. Edited by Raine Koskimaa, Frans Mäyrä and Jaakko Suominen. University of Tampere, Tampere. Avalailable at the DiGRA Digital Library: http://www.digra.org/dl/display_html?chid=http://www.digra.org/dl/db/12168.57359.pdf.
2012 Suominen, Jaakko & Ala-Luopa, Saara (2012): “Playing with Pac-Man: A Life and Metamorphosis of a Game Cultural Icon, 1980-2011.” Wimmer, Jeffrey, Mitgutsch, Konstantin & Rosenstingl, Herbert (Eds.) (2012): Applied Playfullness. Proceedings of the Vienna Games Conference 2011: Future and Reality of Gaming. Braumüller Verlag: Vienna, 165-176.
2012 Suominen, Jaakko & Sivula, Anna (2012): “Retrovaatiot – ajatuksia teknologian historian hyödyllisyydestä.” Tekniikan Waiheita 30(2012): 4, 5–18 [Retrovations – Perspectives to usefulness of history of technology] Verkkoversio: http://www.ths.fi/Suominen-ja-Sivula_TW-4-2012.pdf.
2013 Suominen, Jaakko (2013): “Videogames in the Globalization. The Case of Finland.” Ritsumeikan Studies in Language and Culture 24(2013): 2, 99–108.
2013 Suominen, Jaakko (2013): ”Historiallinen verkkotutkimus – mieli, lähteet, kokonaisuus.” [Net history research – sense, sources and entities] Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen & Minttu Tikka (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino, Tampere, 123–149.
2013 Suominen, Jaakko (2013): “Kieltäydyn määrittelemästä digitaalista kulttuuria – eli miten muuttuvalle tutkimuskohteelle ja tieteenalalle luodaan jatkuvuutta.” WiderScreen 2-3/2013 http://widerscreen.fi/numerot/2013-2-3/kieltaydyn-maarittelemasta-digitaalista-kulttuuria/
2013 Suominen, Jaakko & Sivula, Anna (2013): ”Gaming Legacy? Four Approaches to the Relation between Cultural Heritage and Digital Technology.” ACM Journal of Computing and Cultural Heritage. Serious Games for Cultural Heritage Special Theme, Volume 6 Issue 3, July 2013. [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2499933]
2013 Sotamaa, Olli & Suominen, Jaakko (2013): “Suomalainen pelitutkimus vuosina 1998–2012 julkaistujen peliväitöskirjojen valossa. Teoksessa Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Saarikoski, Petri – Sotamaa, Olli (2013) (editors): Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. [Finnish Yearbook of Game Studies 2013] Tampereen yliopisto, Tampere [http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2013], 109-121.
2013 Sotamaa, Olli – Suominen, Jaakko (2013): ”The Long Decade of Game Studies: Case of Finland.” Proceedings of DiGRA 2013 – DeFragging Game Studies, Atlanta, GA, USA: DiGRA, August, 2013. Available at DiGRA Digital Library: http://www.digra.org/digital-library/publications/the-long-decade-of-game-studies-case-of-finland/]
2013 Naskali, Tiia – Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri (2013): “The Introduction of Computer and Video Games in Museums – Experiences and Possibilities.” In Making the History of Computing Relevant. Edited by Arthur Tatnall, Tilly Blyth & Roger Johnson. IFIP WG 9.9 International Conference, HC 2013, London, UK, June 2013. Revised Selected Papers. Springer, Heidelberg, 226–245.
2013 Suominen, Jaakko (2013). “Retrogamers’ Communal Memory and Discourses of Digital History.” Memory and Meaning: Digital Differences. Edited by Tim Fawns. Inter-Disciplinary Press, Oxford.
2014 Suominen, Jaakko (2014): “Automaatit osana japanilaista teknologiakulttuuria.” [Automatons in Japanese technology culture]. Tekniikan Waiheita 32(2014): 2, 68–79.
2015 Haverinen, Anna & Suominen, Jaakko (2015): ”Koodaamisen ja kirjoittamisen vuoropuhelu? – Mitä on digitaalinen humanistinen tutkimus.” Ennen ja Nyt 19.2.2015 [http://www.ennenjanyt.net/2015/02/koodaamisen-ja-kirjoittamisen-vuoropuhelu-mita-on-digitaalinen-humanistinen-tutkimus/]
2015 Suominen, Jaakko (2015): ”Hankehakujen ja rahoituksen tutkimusta ohjaava vaikutus. Omaan arkistoon perustuva retrospektiivinen toimija-analyysi.” In Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka (toim.): Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere University Press, Tampere, 269–295.
2015 Suominen, Jaakko – Reunanen, Markku – Remes, Sami (2015): ”Return in Play: The Emergence of Retrogaming in Finnish Computer Hobbyist and Game Magazines from the 1980s to the 2000s” Kinephanos – Canadian Journal of Media Studies (http://www.kinephanos.ca/2015/emergence-of-retrogaming/)
2015 Sivula, Anna – Suominen, Jaakko – Reunanen, Markku (2015): ”’A1 alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä’. Uusien julkaisukäytänteiden omaksuminen ihmistieteissä 2000-luvulla.” Kasvatus & aika 3/2015 (http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=720).
2015 Suominen, Jaakko (2015): ”Suomen ensimmäinen konsolipelibuumi 1988–1994 tietokonelehdistön ja pelaajien muistitiedon kautta tarkasteltuna.” In Raine Koskimaa, Jaakko Suominen, Frans Mäyrä, J. Tuomas Harviainen, Usva Friman, Jonne Arjoranta (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. University of Tampere, Tampere, (http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2015/artikkeli-suomen-ensimmainen-konsolipelibuumi-1988-1994-tietokonelehdiston-ja-pelaajien-muistitiedon-kautta-tarkasteltuna).
2016 Suominen, Jaakko – Sivula, Anna (2016): “Participatory Historians in Digital Cultural Heritage Process — Monumentalization of the First Finnish Commercial Computer Game.” Refractory – Australian Journal of Entertainment Media, volume 27, 2016 – Themed issue: Born Digital Cultural Heritage (http://refractory.unimelb.edu.au/2016/09/02/suominen-sivula/)
2016 Harviainen, J. Tuomas – Brown, Ashley – Suominen, Jaakko (2016): “Three Waves of Awkwardness: A Meta-analysis of Sex in Game Studies.” Games & Culture, Published online before print, March 9, 2016, doi: 10.1177/1555412016636219.
2016 Suominen, Jaakko (2016): “How to Present the History of Digital Games: Enthusiast, Emancipatory, Genealogical and Pathological Approaches.” Games & Culture, Published online before print, June 20, 2016, doi: 10.1177/1555412016653341.
2016 Suominen, Jaakko (2016): ”Helposti ja halvalla? Nettikyselyt kyselyaineiston kokoamisessa.” Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena, Åström, Anna-Maria (toim.): Kirjoittamalla kerrotut – kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. Ethnos-toimite 19. Ethnos ry., Helsinki, 103–152. [Easy and Cheap? Online surveys in cultural studies]
2016 Suominen, Jaakko & Sivula, Anna (2016): “Digisyntyisten ilmiöiden historiantutkimus.” In Elo, Kimmo (toim.): Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Historia Mirabilis 12. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku, 96–130. [Historical Research of Born Digital Phenomena]
2016 Suominen, Jaakko & Sivula, Anna (2016): “Retrovation – the Concept of a Historical Innovation.“ WiderScreen 3-4/2016, http://widerscreen.fi/numerot/2016-3-4/retrovation-the-concept-of-a-historical-innovation/
2017 Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka – Östman, Sari (2017): “Survival of the Most Flexible? National social media services in global competition: The Finnish Case.” In Goggin, Gerard & McLelland, Mark (Eds.), The Routledge Companion to Global Internet Histories. Routledge, London, 343–356.
2017 Tuomi, Pauliina – Multisilta, Jari – Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko (2017): ”Coding skills as a success factor for a society.” Education and Information Technologies, Published Online First, 10 May, 2017, doi: 10.1007/s10639-017-9611-4
2017 Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko & Reunanen, Markku (2017): “Pac-Man for the VIC-20: Game Clones and Program Listings in the Emerging Finnish Home Computer Market.” Well Played, Volume 6, number 2 (European videogames of the 1980s), pp. 7–31.
2017 Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Reunanen, Markku (2017): “Gamification of Digital Gaming – Video Game Competitions and High Score Tables as Prehistory of E-Sports in Finland in the 1980s and Early 1990s.” Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference, Pori, Finland, May 9-10, 2017. Edited by Pauliina Tuomi & Arttu Perttula. CEUR Workshop Proceedings Vol-1857, 15-21
2017 Suominen, Jaakko (2017): “Nappuloita, nuppeja, vetimiä ja kytkimiä: aistimellinen retki teknologian kulttuurihistoriaan.” [Buttons, Handles, and Switches. A Sensory Excursion to Cultural History of Technology] Teoksessa Miten Suomesta tuli tekniikan maa. Toim. Tiina Männistö-Funk. Tekniikan Museo, Helsinki, 57–89.

Suominen, Jaakko (2018): “Soveltavasta kulttuurintutkimuksesta hybridihumanismiin.” [From applied cultural studies to hybrid humanism] In Soveltava kulttuurintutkimus. Toim. Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi & Johanna Ylipulli. Tietolipas 259. SKS, Helsinki, 31–54.

Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Reunanen, Markku (2018): ” Digitaalisen kilpapelaamisen esihistoriaa Suomessa 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin.” In Raine Koskimaa, Jonne Arjoranta, Usva Friman, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa, Jaakko Suominen (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2018. Pelitutkimuksen Seura, Tampere, http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2018/digitaalisen-kilpapelaamisen-esihistoriaa-suomessa-1980-luvulta-1990-luvun-puolivaliin.

Heljakka, Kati – Harviainen, J. Tuomas – Suominen, Jaakko (2017): “Stigma Avoidance through Visual Contextualization: Adult Toy Play on Photo Sharing Social Media.” New Media & Society, Published online before print, September 28, 2017, doi: 10.1177/1461444817732534

Suominen, Jaakko – Silvast, Antti – Harviainen, J. Tuomas (2018): “Smelling Machine History: Olfactory Experiences of Information Technology.” Technology & Culture, Volume 59, Number 2, April 2018, pp. 313-337.

Suominen, Jaakko – Sivula, Anna – Garda, Maria B. (2018): “Incorporating Curator, Collector and Player Credibilities: Crowdfunding Campaign for the Finnish Museum of Games and the Creation of Game Heritage Community.” Kinephanos – Canadian Journal of Media Studies, Special Issue Preserving Play (edited by Alison Gazzard & Carl Therrien), August 2018, <https://www.kinephanos.ca/2018/incorporating-curator-collector-and-player-credibilities-crowdfunding-campaign-for-the-finnish-museum-of-games-and-the-creation-of-game-heritage-community/>.

Suominen, Jaakko – Lahdelma, Päivi (2018): ”Tuijotusta, tarkkailua ja osallistumista – Digitaalisen pelaamisen ja tietokoneiden käytön katsominen kuvissa 1980-luvulta 1990-luvulle.” Ennen ja nyt 4/2018, Kuva historiantutkimuksessa -teemanumero, toim. Olli Kleemola, <http://www.ennenjanyt.net/2018/12/tuijotusta-tarkkailua-ja-osallistumista-digitaalisen-pelaamisen-ja-tietokoneiden-kayton-katsominen-kuvissa-1980-luvulta-1990-luvulle/>.

Pasanen, Tero – Suominen, Jaakko (2018: ”Epäonnistunut yritys suomalaisen digitaalisen peliteollisuuden käynnistämiseksi: Amersoft 1984–1986.” [A Failed attempt to launch Finnish digital game industry: Amersoft 1984-1986] Lähikuva 31(4), 27–47. < https://journal.fi/lahikuva/article/view/77932>

Suominen, Jaakko (2019): “Digitaalisen pelaamisen historiantutkimus Suomessa.” Lähikuva, Vol 32 Nro 3 (2019): Pelikulttuurit  https://doi.org/10.23994/lk.87958

Suominen, Jaakko – Harviainen, J. Tuomas (2019): “Comics as an Introduction to Media Technology: The Finnish Case – Television and Donald Duck in the 1950s and the early 1960s”. Historical Journal of Film, Radio and Television, Online first 14.1.2019: <https://doi.org/10.1080/01439685.2018.1544197>

Saarikoski, Petri – Reunanen, Markku – Suominen, Jaakko (2019): ”’Leiki pöpiä – Kalle parantaa’: Kalle kotipsykiatri -tietokoneohjelma tekoälyn popularisoijana 1980-luvulla.” Tekniikan Waiheita 37, no. 3 (2019): 6–30. https://dx.doi.org/10.33355/tw.86772

Garda, Maria B. – Nylund, Niklas – Sivula, Anna – Suominen, Jaakko (2020): “From Cultural Sustainability to Culture of Sustainability: Preservation of Games in the Context of Digital Materiality.” Proceedings of DiGRA2020 conference. DiGRA Digital Library: http://www.digra.org/digital-library/publications/from-cultural-sustainability-to-culture-of-sustainability-preservation-of-games-in-the-context-of-digital-materiality-2/

Suominen, Jaakko (2020): “Popular History: Historical Awareness of Digital Gaming in Finland from the 1980s to the 2010s.” Proceedings of DiGRA2020 conference. DiGRA Digital Library: (http://www.digra.org/digital-library/publications/popular-history-historical-awareness-of-digital-gaming-in-finland-from-the-1980s-to-the-2010s)

Suominen, Jaakko & Pasanen, Tero (2020): ”Digiversioita, klooneja ja omia ideoita: Suomalaisissa tietokonelehdissä julkaistut peliohjelmalistaukset 1978–1990.” Pelitutkimuksen vuosikirja 2020, toim. Jonne Arjoranta, Usva Friman, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa, Jaakko Suominen, Tanja Välisalo. Tampere: Suomen Pelitutkimuksen Seura, 3–35, https://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2020/digiversioita-klooneja-ja-omia-ideoita-suomalaisissa-tietokonelehdissa-julkaistut-peliohjelmalistaukset-1978-1990

Pasanen, Tero – Suominen, Jaakko (2021): ”Demoryhmästä pörssiyhtiöksi: Remedyn menestystarinan kehystys sanoma- ja pelilehdistössä 1997–2019.” Media & Viestintä 44(2021): 1, 116–137. https://doi.org/10.23983/mv.107303

Suominen, Jaakko & Sivula, Anna (2021): “A Place for a Nintendo? Discourse on locale and players’ topobiographical identity in the late 1980s and the early 1990s.” In Melanie Swalwell (ed.), Game history and the Local. Palgrave Macmillan, 79–100.

Garda, Maria & Suominen, Jaakko (2021): “In memory of Memory Gliders: preservation of EU-funded serious games as digital heritage. In Nena Močnik, Ger Duijzings, Hanna Meretoja, Bonface Njeresa Beti (eds.), Engaging with Historical Traumas: Experiential Learning and Pedagogies of Resilience. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003046875

Internet- ja CD-ROM -julkaisut * Net and CD-ROM Publications

 • Henri Terho, Tomi Ahti, Kalle Pihlainen, Jaakko Suominen: KEPPI Kulttuurin ja luovuuden erityisprojekti. CD-ROM. Julkaisija Opetusministeriö. Heinäkuu 1998.
 • Järki ja tunteet konemaailmassa. IBM:n mainonta tietokonekäsitysten heijastajanaSuomessa 1960-luvulta 1990-luvulle. Suomen historian proseminaariesitelmän verkkoversio.1996. [http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/sprose.html]
 • Historioitsijan Internet-opas (toim.). Elektroninen julkaisu [http://www.utu.fi/hum/historia/kh/iopas/]. Alunperin julkaistu joulukuussa 1996.
 • Tapio Onnela & Jaakko Suominen: Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin [http://www.hum.utu.fi/satakunta/digi/viittausopas/]. 27.3.2002.
 • Tapio Onnela, Timo Haavisto, Jaakko Suominen, Riku Moisio, Sonja Krogius: Agricola – Suomen historiaverkko [http://www.utu.fi/agricola/] 1996-
 • Tietotekniikan historian bibliografia. 2000-
 • Suomen tietotekniikan kronologia. 2000-
 • Munko Afrikka? Merkintöjä Beninistä keväältä 2005 (matkapäiväkirjan verkkoversio)
 • Lisäksi muita Internetissä julkaistuja sivustoja noin kymmenen.

Muut julkaisut ja artikkelit * Other Publications and Articles

 • ”Hakkeri, krakkeri, terroristi, vakooja. Tietoturvallisuuden uhkaajat.” Turun ylioppilaslehti. 7. maaliskuuta 1997 (nro 6/97).
 • ”Tällaisia ovat tietokoneajan kansantaudit: Enter-kauhua, infoähkyä ja windofreniaa.” MikroBitti 10/1998 (54-56).
 • ”Digitaalinen kaatopaikka.” Agricolan Tietosanomat 3/1998 [Verkkojulkaisu].
 • ”Fans in Devotion.” Prospective Magazine 1/1999.
 • ”Tekniikasta taidetta.” Turun Sanomat 1.2.1999.
 • ”Teknologian historiaa Turussa.” Tekniikan Waiheita 17(1999): 50-52.
 • ”Jassot, jukeboksit ja videopelit intohimon kohteena – peliautomaattien keräily Internetissä.” Agricolan Tietosanomat 2/1999 [Verkkojulkaisu].
 • ”Hopes and Horrors in the Age of the Second Dawn. An Interview with Dystopia.” Prospective Magazine 2/1999.
 • ”Tietokonepelit ovat kuin leikit aikoinaan.” Turun Sanomat 5.6.1999.
 • ”Säpinää sohvaperunoille? Televisio ja tietotekniikka liittoutuvat tehokkuuden ja vuorovaikutteisuuden alttarilla.” Peili 22(1999): 3.
 • ”The Big Picture Bjerringbrossa. Väitöskirjaprojektit – pohjoismaisen teknologian historian tutkimuksen nykyisyys ja tulevaisuus.” Tekniikan Waiheita 17(1999): 3, 49-50 (kesäkoulua käsittelevän artikkelin muiden osien kirjoittajat: Panu Nykänen, Kimmo Antila, Tuija Mikkonen ja Hannes Toivanen).
 • ”Renessanssitaidetta bitteinä Helsinkiin.” Turun Sanomat 16.5.2000. [Verkkoversio]
 • ”Renessanssitaidetta bittimuodossa. Amos Andersonin taidemuseo sai Michelangelon Pietá-veistoksen.” Agricolan Tietosanomat 1/2000 [Verkkojulkaisu].
 • ”Aloittelijat konferenssissa. SHOTin vuosikokous Münchenissä 17.-20.8.2000.” Yhdessä Petri Pajun ja Petri Saarikosken kanssa. Tekniikan Waiheita 18(2000): 3, 83-88.
 • ”Music is the Universal Language. Rinneradio at the Machinery festival.” Prospective Magazine 3/2000.
 • ”Corporate 09. In the Armchair, on the Dance Floor.” Prospective Magazine 3/2000.
 • ”Festival reports. Koneisto, Turku, Finland, August 4-5, 2000.” Prospective Magazine 3/2000. Together with Jussi Tohka and Enrique Pena.
 • Ei vain oluella Baijerissa. Jatko-opiskelijat teknologian historian konferenssissa Münchenissä. Kritiikki (Turun yliopiston historianopiskelijoiden ainejärjestölehti) 3-4/2000.
 • ”Joulupukki tarvitsee vieläkin Petteri Punakuonoa. Uudet liikennevälineet apuna varsinkin vähälumisina jouluina.” Turun Sanomat 24.12.2000.
 • ”Nettiantikat – bibliofiilin virtuaaliset paratiisit?” Agricolan Tietosanomat 3-4/2000 [Verkossa]
 • ”Poke’em all, Mario! Elektroniikkapelit kiehtovat.” Peili 24(2001): 1, 16-19.
 • ”Are Depeche Mode still Exciting?” Prospective Magazine 1/2001.
 • ”Piilaaksoon ja takaisin. Matkapäiväkirjat 2.10.-9.10.2001.” Yhdessä Petri Pajun kanssa. Ennen&Nyt 4/2001 (verkkolehti). Voit katsoa myös pelkän oman osuuteni osoitteesta http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/shot2001/
 • ”Digitaaliset lähteet ja historiantutkimus.” Agricolan Tietosanomat 3/2001 [Verkkojulkaisu]. Yhdessä Tapio Onnelan kanssa.
 • ”Tieteen ja teknologian torilla: EASST2002 Yorkissa.” Tekniikan Waiheita 20(2002): 3, 32-34.
 • ”Valon talo – sähkömuseossa Madeiralla.” Tekniikan Waiheita 20(2002): 4, 50-51.
 • ”Hinc1 Trodheimissa 15.-17.6.2003. Pohjoismainen tietotekniikan historian konferenssi kokosi yhteen alan pioneerit ja historioitsijat.” Yhdessä Petri Pajun ja Petri Saarikosken kanssa Tekniikan Waiheita 21(2003): 3, 42-46.
 • Nigerialaiskirjeitä.” Agricolan Tietosanomat 4/2003.
 • ”Koneita kohtaamassa. Tietotekniikka on osa kulttuurihistoriaa.” Tietoa 1/2004, 6-8.
 • ”SHOT 2004 Amsterdamissa.” Yhdessä Jussi Parikan ja Tanja Sihvosen kanssa. Tekniikan Waiheita 22(2004): 4, 69-75.
 • ”Tekniikan historiaa ja nykyisyyttä Länsi-Afrikassa.” Tekniikan Waiheita 23(2005): 2, 54-55.
 • ”Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Kanarian saarten tiede- ja teknologiamuseo.” Tekniikan Waiheita 25(2007): 1, 38-39.
 • Suominen, Jaakko: ”Olitko lauantaina digiänkyrässä?” Tekniikan Waiheita25(2007):2, 3-4 (pääkirjoitus).
 • Sivula, Anna ja Suominen, Jaakko: ”Koulutuspolitiikka on kuin tieteisromaanista. Onko korkeakoulupolitiikan suunta oikea?Helsingin Sanomat, Sunnuntaidebatti 19.10.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Internet historiantutkijan mahdollisuutena”. Tietolinja 2/2008 [Verkkojulkaisu].
 • Suominen, Jaakko: ”Mystiset museot: Esimerkkinä Das Naturhistorische Museum Wien.” Tekniikan Waiheita 27(2009): 2, 52-53.
 • Suominen, Jaakko: ”Cultural Appropriation of the Internet. Internet has changed our Everyday Life.” Soziale Technik (Zeitschrift für sozial- und umweltverträgliche Technikgestaltung) 3/2009, 17-18.
 • Suominen, Jaakko – Antila, Kimmo, Blom, Peter – Nordal, Ola – Penninkangas, Outi (2009): “IT Museums and Related Projects in the Nordic Countries”. A Summary of a Panel Discussion. History of Nordic Computing II 2007 Conference Proceedings. History of Nordic Computing 2 Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 21-23, 2007, Revised Selected Papers. Springer, Boston, s. 302–309.
 • Suominen, Jaakko: ”Wienin museoita: Tekniikan museo.” Tekniikan Waiheita 27(2009): 3, 52-53.
 • Suominen, Jaakko: ”Peliarvostelu on taitolaji. Hyvä peliarvostelija huomioi sekä taiteen että tekniikan.” Peili 2/2010, 28-29.
 • Suominen, Jaakko: ”Pääkirjoitus: Sosiaalinen media tarvitsee monitieteistä tutkimusta.” Aurora 2/2010, 6 [http://www.utu.fi/tiedostot/nakoislehdet/aurora/].
 • Suominen, Jaakko: ”Pääkirjoitus: Vasara ja nauloja.” Tekniikan Waiheita28(2010): 4, 3-4 (Uusi vai vanha teknologia? -teemanumero).
 • Sinkkonen, Aliisa – Sinkkonen, Tuomas – Stenfors, Leila – Suominen, Jaakko: ”Ympäristöstä voi oppia Kimblessä pakittamalla.” Peili 1/2011, 22-23.
 • Suominen, Jaakko – Sinkkonen, Aliisa – Sinkkonen, Tuomas – Stenfors, Leila: ”Auditorio-Pac-Man – Kun pelihahmo pakeni koneesta.” Peili 1/2011, 24-25.
 • Suominen, Jaakko: ”Berliinin tietokonepelimuseo esittelee monipuolisesti digipelihistoriaa.” Tekniikan Waiheita29(2011): 2, 40-41.
 • Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli – Turtiainen, Riikka: ”Pelitutkimuksen vuosikirja 2011 – johdannoksi.” Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa ja Riikka Turtiainen. Tampereen yliopisto, Tampere 2011, i-ii.
 • Suominen, Jaakko: ”Berliinin viestintämuseo. Kommunikaation historiaa suurten turistivirtojen katveessa” Tekniikan Waiheita 29(2011): 3, 49–50.
 • Suominen, Jaakko: ”Pääkirjoitus: Mobiilia muistelua.” Tekniikan Waiheita 29(2011): 4, 3-4.
 • Suominen, Jaakko: ”Monipuolisesti uutta ja vanhaa. Berliinin tekniikan museo.” Tekniikan Waiheita 29(2011): 4, 62-63.
 • Suominen, Jaakko: ”Puheenvuoro: Digitaaliset pelit – kulttuuriaineistojen lapsipuolet.” Lähikuva 25(2012): 1, 79–80.
 • Suominen, Jaakko: ”Tekivät tieteestä parempaa.” Rappio! Esseitä ”turhan” tutkimisesta. Toim. Riikka Turtiainen ja Sari Östman. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 34. Turun yliopisto, Pori 2012, 111-119.
 • Mäyrä, Frans, Jaakko Suominen ja Raine Koskimaa: Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Teoksessa Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Saarikoski, Petri – Sotamaa, Olli (2013) (editors): Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. [Finnish Yearbook of Game Studies 2013] Tampereen yliopisto, Tampere [http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2013], 125-133.
 • Olen toiminut myös Agricolan Tietosanomat -verkkojulkaisun toimitusneuvoston jäsenenä.
 • Olen toiminut Tekniikan Waiheita -lehden toimittajana (2003-2011) sekä Satakunnan Kansan Mikromaailma -sivun kolumnistina (2003-2005)

Kolumnit Satakunnan Kansan Mikromaailma -sivulla

 • Suominen, Jaakko: ”Verta päätteellä.” Satakunnan Kansa 28.10.2003.
 • Suominen, Jaakko: ”Tytöt, pojat ja koneet.” Satakunnan Kansa 9.12.2003.
 • Suominen, Jaakko: ”Äitiverkot.” Satakunnan Kansa 19.2.2004.
 • Suominen, Jaakko: ”Baarissa puhelimessa.” Satakunnan Kansa 15.4.2004.
 • Suominen, Jaakko: ”Ruumiillista rasitusta.” Satakunnan Kansa 5.8.2004.
 • Suominen, Jaakko: ”Tekstiviestisuru.” Satakunnan Kansa 11.10.2004.
 • Suominen, Jaakko: ”Virtuaalisella hiekkalaatikolla.” Satakunnan Kansa 26.11.2004.
 • Suominen, Jaakko: ”Eroon harmaista laatikoista.” Satakunnan Kansa 19.1.2005.
 • Suominen, Jaakko: ”Laturiyhteiskunta.” Satakunnan Kansa 29.4.2005.

Tekniikan Maailman kolumnit

 • Suominen, Jaakko: ”Tekniikan tuoksu.” Tekniikan Maailma 11/2015 (27.5.2015), 104.
 • Suominen, Jaakko: ” Koneiden jatkuvat maailmansodat.” Tekniikan Maailma 1/2016.
 • Suominen, Jaakko: ” Robottihotellissa palvelee tekodinosaurus” Tekniikan Maailma 17/2016, 50.

Kirja- ja CD-ROM -arvostelut * Book and CD-ROM Reviews

 • ”Rautatie onneen?” Arvostelu kirjasta Juntunen, Alpo: Valta ja rautatiet. Luoteis-Venäjän rautateiden rakentamista keskeisesti ohjanneet tekijät 1890-luvulta 2. maailmansotaan. [Agricolan arvostelupalvelu, 08.07.1997 klo 12:20]
 • ”Sähköihon aika.” Arvostelu kirjasta Huhtamo, Erkki ja Lahti, Martti (toim.): Sähköiho -kone\media\ruumis. [Agricolan arvostelupalvelu, 18.08.1997 klo 22:57]
 • ”Liian monta uutista – dataa joka tuutista.” Arvostelu kirjasta: Jussi T. Koski: Infoähky ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta. [Agricolan arvostelupalvelu, 01.01.1999 klo 22:14]
 • ”Rompullinen henkilöhistoriaa.” Arvostelu CD-ROMista: Kuninkaallisia, Keisarillisia, Tasavaltalaisia. Suomen valtionpäämiehet ja heidän puolisonsa. [Agricolan arvostelupalvelu, 13.02.1999 klo 14:34]
 • ”Tietoyhteiskuntaa puolelta ja toiselta.” Arvostelu seuraavista teoksista: Teppo Turkki: Minuus mediassa. Uusia identiteettejä metsästämässä. 1998. Johanna Korhonen ja Hannu Sokala (toim.). Tietoyhteiskunnan arki. Tiedon ja taidon tie. 1998. Rauno Seppänen (toim.) Tietoyhteiskunnan harha. 1998. Aki Järvinen: Hyperteoria. Lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle. 1999. Arvostelu julkaistu Turun Sanomissa 31.5.1999.
 • ”Olavinlinna tietokoneessa.” Arvostelu CD-ROMista: Olavinlinna. Vuolaiden virtojen rajalinnoitus. [Agricolan arvostelupalvelu, 26.07.1999 klo 17:50]
 • ”Elämää Suomen sydämessä – Fiktiivinen Kyrönjärvi.” Arvostelu CD-ROMista: 1935 – Matka Kyrönjärven pitäjään. [Agricolan arvostelupalvelu, 12.10.1999 klo 11:15]
 • ”Pohjoisen poika.” Arvostelu CD-ROMista: Tuomas Honka: Poika[Agricolan arvostelupalvelu, 06.01.2000 klo 21:33]
 • ”Leikkisä Lenin multimediassa.” Arvostelu CD-ROMista:Soviet Dada. Lenin-kultin nousu ja tuho. Turun Sanomat 31.1.2000.[Myös verkosssa]
 • ”Neuvostomaa – absurdin aatteen valtakunta?” Arvostelu CD-ROMista Soviet Dada. Lenin-kultin nousu ja tuho. [Agricolan arvostelupalvelu, 13.02.2000 klo 15:31]
 • ”Älliä ja yökkösiä.” Arvostelu kirjasta Jyrki J. J. Kasvi: Nollia ja ykkösiä. [Agricolan arvostelupalvelu, 6.6.2000 klo 12:49]
 • ”Puhetta kännykässä ja kännykästä.” Arvostelu kirjasta Timo Kopomaa: Kännykkäyhteiskunnan synty. Tihentyvä arki, tiivistyvä kaupunki. [Agricolan arvostelupalvelu, 16.10.2000 klo 13:47]
 • ”Linus ja Linux – vapaan tietotekniikan puolesta.” Arvostelu kirjasta Glyn Moody: Kapinakoodi – Linus Torvalds ja vapaan ohjelmoinnin vallankumous. [Agricolan arvostelupalvelu, 12.04.2001 klo 10:45]
 • ”Autokuume ahdistaa.” Arvostelu kirjasta Reijo Korhonen: Tuhat kiloa miehen maailmaa. Auto sielullisena ilmiönä. [Agricolan arvostelupalvelu, 15.05.2001 klo 12:37]
 • ”Nokian kuohuissa – Yksi hukkuu, toinen kelluu, jostakusta tulee mestariuimarikin. ”Arvostelu kirjasta Häikiö, Martti (+ Aunesluoma, Juhana): Nokia Oyj:n historia. Edita:Helsinki 2001. Yhdessä Tanja Sihvosen kanssa. [Agricolan arvostelupalvelu, 18.2.2002 klo 11:53] (Julkaistu myös Tekniikan Waiheita 20(2002):1, 44-50)
 • ”Sana kulkee kuin sontianen”, sanoi isäntä puhelimesta.” Arvostelu kirjastaImmonen, Kari: Sillat sielujen ja ihmismietteen – Puhelimen kulttuurihistoriaa keskusneideistä tekstiviesteihin. Edita / Elisa Communications: Helsinki 2002. [Agricolan arvostelupalvelu, 4.11.2002 klo 11:29.] Julkaistu myös Tekniikan Waiheita 20(2002): 3, 46-49.
 • ”Matkaviestinnän oikeat ja väärät visiot.” Arvostelu kirjasta Sokala, Hannu: Maailma taskussa. Kuinka matkapuhelimella tienattiin ja tuhottiin miljardeja.Tammi, Helsinki 2002.[Agricolan arvostelupalvelu, 22.1.2003, klo 10:23.]
 • ”Avaruuden puutarhojen älykkäät atomit.” Arvostelu kirjasta Siukonen, Jyrki: Muissa maailmoissa. Maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa. Gaudeamus, Helsinki 2003. [Agricolanarvostelupalvelu, 25.6.2003, klo 17:24.]
 • ”Tulevaisuuden toivot.” Arvostelu kirjasta Godhe, Michael: Morgondagens Experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet. Linköping Studies in Arts and Science 271. Carlsson Bokförlag, Stockholm. Tekniikan Waiheita, 21(2003): 4,57-59.
 • ”Näin kirjoitettiin Suomesta tietoyhteiskunta.” Arvostelu kirjasta Manninen, Ari T.: Näin tehtiin Suomesta tietoyhteiskunta. Talentum, Helsinki 2003. Tekniikan Waiheita 22(2004): 2, 45-49.
 • ”Salpa-linja rompulla.” Arvostelu CD-ROMista Suomen Salpa 1940-44. 2004. Agricolan arvostelupalvelu, 18.1.2005, klo 16:45.
 • ”Tutkijat kotiutuvat.” Arvostelu kirjasta Repo, Petteri – Koskinen, Ilpo -Grönman, Heidi: Innovaatioiden kotiutuminen. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki 2006. Tekniikan Waiheita 25(2007):1, 43-46. href=http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?arvostelu=1191>Julkaistu myös verkossa, Agricolan arvostelupalvelu 16.4.2007 klo 8.44.
 • ”Verkos[s/t]a viestimässä.” Arvostelu kirjasta Aula, Pekka – Matikainen, Janne – Villi, Mikko (toim.): Verkkoviestintäkirjahref=http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?hakukohde=&jarjestys=&haku=&sivu=12&vps=100&arvostelu=1222>Agricolan arvostelupalvelu 26.6.2007 klo 13.03.
 • ”Ritari Ässä -retroa ja tillilihanostalgiaa.” Arvostelu kirjasta Sivonen, Henna-Kaisa: Kasarikirja. Agricolan arvostelupalvelu 5.1.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Digisäilönnän aakkoset.” Arvostelu kirjasta Järvinen, Petteri: Digiarkistointi. Säilytä muistot ja tiedostot. Agricolan arvostelupalvelu 9.7.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Uusia elämänmuotoja tarkastelemassa.” Arvostelu kirjasta Mikkola, Kati: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Agricolan arvostelupalvelu 14.7.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Muista ykköset, joukossa nollien.” Arvostelu kirjasta Lanier, Jaron: Et ole koje. Manifesti. Agricolan arvostelupalvelu 1.12.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Koneen kanssa.” Arvostelu kirjasta Oulasvirta, Antti (toim.): Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Agricolan arvostelupalvelu 17.5.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalisen kulttuurin katkelmallisuus.” Arvostelu kirjasta Doueihi, Milad: Digital Cultures. Tekniikan Waiheita 29(2011): 4, 67-68.
 • Suominen, Jaakko: “A book review: Doueihi, Milad: Digital Cultures.” Technology and Culture, Volume 53, Number 2, April 2012, 521-523.
 • Suominen, Jaakko: ”Verkon varkaat.” Arvostelu kirjasta Glenny, Misha: Hämärän markkinat – Nettirosvot, nettipoliisit ja sinä. Agricolan arvostelupalvelu 7.8.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Asiallisesti asiattomuuksista.” Arvostelu kirjasta Haasio, Ari: Netin pimeä puoli. Agricolan arvostelupalvelu 9.7.2013 [http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3371].
 • Sivula, Anna & Suominen, Jaakko: ”Leikkisä henkilökuva bittiräjähdyksestä.” Arvostelu kirjasta Häikiö, Martti & Ylitalo, Essi: Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous. Agricolan arvostelupalvelu 20.2.2013 [http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3473]
 • Suominen, Jaakko: ”Perusteellinen tutkimus 1920-luvun autoilusta ja sukupuolesta.” Arvostelu kirjasta Teija Försti: Vauhtikausi. Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C, osa 371. Turku: Turun yliopisto 2013 (316 s.). Kasvatus&Aika 4/2014, http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=654.
 • Suominen, Jaakko: ”Vetävästi kännykkähistoriasta.” Arvostelu kirjasta Niko Kettunen & Timo Paukku: Kännykkä – lyhyt historia. Agricolan arvostelupalvelu 2.2.2015 [http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3756]

Levyarvostelut * Record

Reviews

Esitelmät ja yksittäiset luennot * Presentations, Lectures and Speeches

 • ”Computer & Fear”. Presentation for a Course of English Oral Skills, New Media. 18.12.1996. [Verkkoversio:http://www.tuug.fi/~jaakko/fear/%5D.
 • ”Tietokonepelot.” Radioesitelmä. Radio Aurora, Turku. 24.9.1997, klo 13.50 – 14.10.
 • ”Uhka bittiavaruudesta”. Mediatutkimuksen päivät / Uusi informaatioteknologia, arkipäivä ja demokratia -työryhmä. Tampere 9-10.1.1998.
 • ”Tietokoneet ja hissit teknologisen tilan hallinnan apuvälineinä.” Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Wetterhoff. 27.3.1998.
 • ”Mitä on teknologian kulttuurihistoria.” Turun avoimen yliopiston kulttuurihistorian puhelinopetus. 2.4.1998.
 • ”Tietoteknisen tilan fyysiset, sosiaaliset ja mentaaliset rakenteet.” Uusi media ja arkielämä -seminaari. Turku 24.4.1998.
 • ”Tietotekninen aikakäsitys ja sen ongelmat”. Historia ja aika -konferenssi. Ajan teknologisoituminen -ryhmä. 26.9.1998.
 • ”Digitaalisuuden kulttuurihistoriasta”. Digitaalinen kulttuuri -luentosarjan luento. Tampere 12.10.1998.
 • ”Näkökulmia tietotekniikan historian tutkimukseen”. Yleisen historian valtakunnallinen tutkijaseminaari. Joensuu 13.-14.11.1998.
 • ”Tiedotusvälineet ja verkkomedian haaste.” Paasikiviopisto, Turku 21.1.1999.
 • ”Internetin kulttuurinen luonne.” Paasikiviopisto, Turku 4.3.1999.
 • ”Radion, television ja tietokoneen mentaalihistoriaa.” Paasikiviopisto, Turku 11.4.1999.
 • ”Lajityyppinäkökulma elektronisen pelaamisen historiaan. Esimerkkeinä 1960-luvun yrityspelit ja tv-pelaaminen ja sen mediakuva 1970-80 -luvuilla.” Ihminen, tietokone ja pelit -seminaari. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 19.5.1999.[Verkkoversio:http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/jaakko_pelit99.html]
 • ”Historioitsija tietotekniikan tulkkina.” Historia, Internet ja verkkojulkaiseminen, Historiallisen yhdistyksen seminaari. Helsingin yliopisto, historian laitos, Helsinki 30.9.1999.
 • ”Onko tietotekniikalla historiaa? Tietotekniikan historian tutkimus ja käyttö.” Yhteiskuntatieteellinen tutkimusseminaari Teknologia, talous ja paikalliset tulkinnat. Tampere 20.1.2000.
 • ”Turvallisen murroksen retoriikka tietotekniikkamainonnassa 1950-luvulta 1990-luvulle.” Viestintätutkimuksen päivät, mainonnan historia -ryhmä. Helsinki 4.2.2000.[Verkkoversio: http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/tietotekniikkamainonta.html]
 • ”Sinunkaupat sähköaivon kanssa? Suomen tietoteknistämisen lyhyt historia.”Luento Teknillisessä korkeakoulussa 5.4.2000 luentosarjassa 1900-luvun tilinpäätös:teknisten innovaatioiden vaikutus Suomen kehitykseen.[Esitelmän Powerpoint-kalvot grafiikasta riisuttuina versioina]
 • ”Miten populaarijulkisuus muovaa tietotekniikkaa.” Historiatieteen tutkijakoulunjatkokoulutusseminaari. Tampere 26.5.2000. [Verkkoversio]
 • ”The Cultural History of Technology.” Yhdessä Hannu Salmen kanssa.Tekniikan Historian seuran järjestämässä seminaarissa How History meets the Technological World.Engineering, Research and Development and the History of Technology. Helsinki 20.9.2000. [Verkkoversio]
 • ”Teknologian historian historia.” Teknologian historian harjoituskurssinluento. Turun yliopisto, kulttuurihistoria 6.10.2000.
 • ”Miten kotitietokone syntyi? Teknologia, tarve ja kuvitteellisuus.”Tietotekniikan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus. Jatkokoulutusseminaari,Turun yliopisto, tietojärjestelmätiede 24.11.2000.
 • ”Mikä syrjäyttäisi Petteri Punakuonon? Joulupukin kulkupelien muutos ja moderni liikenne.” Esitelmä Turun Historiallisen Seuran kirjanjulkistamistilaisuudessa ja pikkujoulujuhlassa 12.12.2000.
 • ”Tietokoneyhteiskunnan synty, arki ja populaarijulkisuus.” Poliittisen historianglobaalisaatiota ja tietoyhteiskuntaa käsittelevän workshop-kurssin luento 14.12.2000.
 • ”Tietojenkäsittely ja media. Historiallinen katsaus.” Tietojenkäsittely ja yhteiskunta -kurssilla Turun yliopiston tietojenkäsittelyopissa 13.2.2001.
 • ”Tietotekninen arki ja sen representaatiot. Esimerkkinä varhainen suomalainen robottijulkisuus.” Teknologian kulttuurisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen tutkijaseminaari. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki 9.4.2001.
 • ”Sisällöntuotanto.” Osuuspankkikeskuksen verkkoliiketoiminnan koulutusohjelma, OP-opisto, Helsinki 24.4.2001.
 • ”Sarjanumerona tiedostossa. Kansalaisen rooleja tietoteknistyvässä yhteiskunnassa.” Arjen lumous ja kumous. Pieni 60-lukusymposiumi. Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki 6.9.2001.
 • ”Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin.” Yhdessä Tapio Onnelan kanssa. Historiantutkimus Nyt -konferenssi. Turun yliopisto 13.9.2001.
 • ”Suomalaisen tietotekniikan tyypilliset piirteet.” Radioesitelmä, Radio Aurora, Turku, 28.9.2001. [Verkkoversio]
 • ”Popular Discourses and Domestication of Computing. A Case of Finland from the 1920’s to the early 1960’s.” A paper presented at the SHOT Annual Meeting, October 6, 2001, San Jose, USA.
 • ”Kiehtovat pelit – elektroniikkapelien suosion salaisuudet.” Radioesitelmä, Radio Aurora, Turku, 7.11.2001. [Verkkoversio]
 • ””Miks tällasta shittiä näytetään tv:ssä?” Tv-chat ja keskustelun kerrostumat Sixpak-ohjelman osana.”Teknologia, kulttuuri ja vuorovaikutus -tutkimusseminaari, Tampere, Hypermedialaboratorio 13.12.2001. Osa yhteisesitelmää  ”Digitaalisen median kulttuurinen yhteisä” (Raine Koskimaa, Ulla Paunonen, Tanja Sihvonen, Jaakko Suominen).
 • ”Visio henkilökohtaisesta tietokoneesta: kulttuurihistoriallinen tarkastelu.” Mediatutkimuspäivät 1.2.2002, Turku.
 • ”Visio henkilökohtaisesta tietokoneesta.” Sosiologipäivät 15.3.2002, Tampere.
 • ”Kuvaruudun tulevaisuudet. Kulttuurihistoriallinen tarkastelu.”Digitaalinen kulttuuri ja television tulevaisuus -seminaari 26.4.2002, Turku, Turun yliopisto.[Taulukko ja kuvio televisiodiskursseista]
 • ”Multimedia verkkomateriaalissa.” Verkkomateriaaliakatemia -kurssin luento. Advanced Multimedia Center, Porin korkeakouluyksikkö 3.5.2002, Pori.
 • ”ESKO, Ensi ja Äly-Elo. Miten tietokone inhimillistettiin”Esitelmä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen ”30-vuotisluentojyrässä” nimeltä ”30-vuotias tunteilee.” 10.5.2002, Turku, Kåren.
 • ”Imagined Change? Continuities in Computing Development.” A paper presented at theEASST conference called ”Responsibility under uncertainty”, July 31, 2002, University of York, England.
 • ”Tietoteknisen työn sukupuolittuneisuudesta. Kulttuurihistoriallinen tarkastelu.” Viestinnän tutkimuksen päivät. Jyväskylän yliopisto 19.10.2002, Jyväskylä.
 • Koneihminen suomalaisessa kulttuurissa.” Osana Suomen Akatemian Mediakulttuurin tutkimusohjelman esittelysessiota. Tieteen päivät, Helsigin yliopisto 9.1.2003, Helsinki.
 • ”Uuden ja vanhan kohtaaminen mediateknologian kulttuurihistoriassa.” Taideteollinen korkeakoulu, Medialab 4.3.2003, Helsinki.
 • ”Teknologian kulttuurihistoriallinen tutkimus.” Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 21.3.2003, Tampere.
 • ”Internetin ja tietoverkkojen historiaa.” Diakonia-ammattikorkeakoulu 25.4.2003,Turku.
 • ”Translocal Co-operation in a Wegematic 1000 Computing Centre, 1959-1964.” Together with Petri Paju and Aimo Törn. The First Conference on History of Nordic Computing. 17.6.2003, Trondheim, Norway.
 • ”Digitaalisen kulttuurin koulutus Raumalla.” Kuntien WWW-viestijöiden päivät. 3.9.2003, Rauma.
 • ”Verkon vaiheita. Internetin kulttuurihistoriaa.” SAMK, täydennyskoulutus. 14.10.2003, Pori.
 • ”ESKO, Ensi, Äly-Elo ja Sukkela. Varhaisten tietokonenimien kulttuurihistoriallinen tutkimus.” Esitelmä Suomen Kielen Seuran kokouksessa. Turun yliopisto, Suomen kielen laitos 23.10.2003, Turku.
 • ”Tieteisfantasioista tietoyhteiskuntaan – Miten tietokoneista tuli osa suomalaisten arkipäivää median avulla.” Satakunnan journalistien pyhäinpäiväseminaari. 1.11.2003, Noormarkku, Kerho.
 • ”Tietokone mediana, tietokone mediassa.” Medioiden historiaa -luentokurssilla.TORUS-verkosto, Tampereen yliopisto ja mediamuseo Rupriikki. 5.11.2003, Tampere.
 • ”Sähköaivon särinä. Keskustietokone aistimellisena kokemuksena modernisoituvassa Suomessa.” Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960 -seminaari. 15.11.2003, Tieteiden talo, Helsinki.
 • ”Yksilö ja muutoksen kokemus tietoteknistyvässä työympäristössä.” Luento Pori General Executive MBA – Liiketoimintatiedon ja teknologioiden johtaminen -kurssilla. 21.1.2004, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö.
 • ””A good friend ndeded.” Nigerialaiskirjeet ja Afrikan kuva digitaalisessa maailmassa.” Mediatutkimuspäivät. 30.1.2004, Tampere, Tampereen yliopisto. [Verkkoversio]
 • ”Sähköaivon särinä, osa II.” Teknologiantutkimuksen perinne ja uudet suunnat -seminaari. 11.3.2004, Tieteiden talo, Helsinki.
 • Osallistuminen ”Suomalaisen teknologiantutkimuksen tulevaisuus”-paneelikeskusteluun. Teknologiantutkimuksen perinne ja uudet suunnat -seminaari. 12.3.2004, Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • ”Verkkomedian historiaa I. Tietotekniikan populaarijulkisuus.” 16.4.2004, DIAK, Turku.
 • ”Verkkomedian historiaa II. Tietoverkkojen sosiaalihistoriaa.” 4.5.2004, DIAK, Turku.
 • ”Tietotekniikan kulttuurihistoriaa. Tietokoneavusteiset treffipalvelut tietotekniikan popularisoijina 1950-luvulta 2000-luvulle.” Digitaalisen viestinnän lisensiaattiohjelma / viestintätieteiden yliopistoverkosto 15.5.2004, Turku.
 • ”Digitaalinen pelaaminen historiakulttuurina.” Yhdessä Anna Sivulan kanssa. Digitaalisen kulttuurin 4. talvipäivät, Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 3.3.2005, Pori.
 • ”Symbol of Modernity.Popularisation of early computers in Finland in the late 1950’s as an audiovisual experience.” 20th International Conference of Historical Sciences. Sydney, Australia 3-9 July 2005.
 • ”Symbol of Modernity. Popularisation of early computers in Finland in the late 1950’s as an audiovisual experience.” A Seminar of Nordic History of Computing. Nauvo (Seili), Finland, 24-26 August 2005.
 • ”Personal Computing in 1950s – Imagination or Reality?” University of Tampere, International School of Social Sciences, History of Information and Society -course. Tampere 11.11.2005.
 • ”Tietokone mediana, tietokone mediassa.” Mediakulttuuri ja sen kehitys -luentosarja, Turun yliopisto, mediatutkimus, 24.11.2005.
 • ”Kulttuurien kohtaaminen ja turismi Beninissä.” Luento kulttuurimatkailun oppiaineen kurssilla Matkailu ja kulttuurien kohtaaminen. Turun yliopisto, Pori, 2.12.2005.
 • ”Mediateknologinen déjà-vu? Radion, television ja tietokoneen käyttökokemus 1900-luvun Suomessa muistelukirjoitusaineistojen valossa.” II Kulttuurintutkimuksen päivät, Tampereen yliopisto, teknologian kulttuurisen tutkimuksen työryhmä. 10.12.2005, Tampere.
 • ”Koneromanssi. Tietokone rakkauden työkaluna.” Mediakulttuurin mediaa ja tunteita käsittelevä Studia Generalia -luentosarjan luento. Tampereen yliopisto, Tampere 2.2.2006.
 • ”Benin kulttuurimatkakohteena.” Matkailualan verkostoyliopiston kurssin luento, Pori 7.3.2006.
 • Sivula, Anna & Suominen, Jaakko: ”Playing Electronic Games and the Cultures of History.” Innovation Pressure Conference, Tampere 16.3.2006. (Chair and Organiser of Uses of History -session with Petri Paju)
 • ”Machines in Duckburg. Inventing in Walt Disneys Comic Book Donald Duck in Finland during the 1950s.” European Social Science History conference, Amsterdam 24.3.2006.
 • Suominen, Jaakko: ”Mediateknologinen déjà-vu? Miten tutkia ja vertailla teknologian käyttökokemuksia SKS:n aineistojen avulla.” Mediakulttuurin ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä -luentosarjan luento. Joensuun yliopisto, Joensuu 26.4.2006.
 • Suominen, Jaakko ”Retrogaming.” Visiting lecture at University of Jyväskylä, Department of Digital Culture, Jyväskylä 16.10.2006.
 • Suominen, Jaakko: ”Onnellista innovointia? Tekninen kekseliäisyys 1950-luvunAku Ankoissa.” Kulutustutkimus.nyt – Tekeekö raha onnelliseksi? Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari. Tilastokeskus, Helsinki 9.11.2006.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietokone mediana, tietokone mediassa.” Mediakulttuuri jasen kehitys -luentosarja, Turun yliopisto, mediatutkimus, 23.11.2006.
 • Suominen, Jaakko: ”Mummo tipusensa tv:ssä hautoi. Tekninen kekseliäisyys 1950-luvun Aku Ankoissa.” Speech in Gender, Science and Technology conference. Torus network and university of Turku, Turku 25.11.2006.
 • Suominen, Jaakko: ”Kasvu kännykän kanssa. Opiskelijoiden kertomuksia matkapuhelinkäytön muutoksista.” Teknologian kulttuurisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen seminaari. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki 11.12.2006
 • Suominen, Jaakko: ”Tietokone palvelee? Tietokoneen käytön käsitteellisiä muutoksia.” Tieto-Enator, Sillanrakentaja-tilaisuus, Helsinki 30.1.2007.
 • Suominen, Jaakko: ”Retropelaaminen ja media-arkeologia.” Luento kurssilla Uusmedian arkeologiaa. Taik, Porin taiteen ja median osasto. Pori 29.4.2007.
 • Suominen, Jaakko: Avajaissanat Digitally Yours -näyttelyn avajaisissa. Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turku 31.3.2007.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalisen kulttuurin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.” Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turku 19.4.2007.
 • Commentator in ”Making the Link(s) between Infrastructures and Europe:Exploring Transnational Technologies” -session. Third Tensions of Europe Conference, Rotterdam, June 7-10, 2007.
 • Chair in panel on ”IT museums and related projects in the Nordic countries”, History of Nordic Computing II conference, Turku August 21-23, 2007, University of Turku.
 • Suominen, Jaakko: ”The Past as the Future. Nostalgia and Retrogamingin Digital Culture.” The 7th International Digital Arts and Cultures Conference. The Future of Digital Media Culture. 16 September 2007, Perth, Australia.
 • Chair of the day and chair of the workshop (Regional and Local Perspectives to Research and Education in the Creative Industries), Creative Futures Conference, Pori 10.10.2007, Pori University Consortium.
 • Suominen, Jaakko: ”(Teknologian) käytön ja kuluttamisen käsikirjoitukset.” Poikkitieteellisen mediatuotannon kurssi, Taik, Taiteen ja median osasto, Pori 16.10.2007
 • Suominen, Jaakko: ”Digipelien analogisointi.” Synergia-tapahtuma. Turun yliopisto, IT-laitos 9.11.2007.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietokone mediana, tietokone mediassa.” Mediakulttuuri ja sen kehitys-luentosarja, Turun yliopisto, mediatutkimus, 15.11.2007.
 • Suominen, Jaakko: ”Role of universities in promoting creative economy”. Creative Industries and Culture – Towards Creative Economy -seminar. 28.11.2007, Brussels.
 • Suominen, Jaakko: ”Monitieteisyys, eritieteisyys ja akateeminen toiseus.” Kutsuesitelmä, Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitoksen jatkokoulutusseminaari. 30.11.2007.
 • Verkkojen yö. Rosenlew-museo, Pori 18.1.2008. Paneelin puheenjohtaja Internetin uhkia ja mahdollisuuksia käsittelevässäkeskustelussa. Panelisti verkkopelaamista käsittelevässä keskustelussa.
 • Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: ”Pirtumysteeristä aikakapseleihin – Pienyhteisöpelit digitaalisen kulttuuritehtaan tuotteina.” V Kansatieteen päivät, Porin yliopistokeskus,Pori 14.3.2008 (Jaakko Suominen myös seminaarisession puheenjohtajana).
 • Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: ”From a ”Spirits Mystery” to ”Duke John’s Time Capsule” – Making of Communal Games in Digital Cultural Context.” Breaking the Magic Circle -seminar, University of Tampere, Hypermedia, 10.4.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Internet-sivujen merkitys ja kehityksen suuntaviivoja.” Porin kaupungin verkkopalvelun kehittämistilaisuus. Pori, 15.4.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalinen kulttuuri ja verkkoyhteisöllisyys.” Alustus ja keskustelu CICERO-verkoston ja Heurekan järjestämässä tilaisuudessa. Heureka-tiedekeskus, Vantaa 27.4.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Ylioppilaslakilla muistoihin.” Vapunaaton puhe karhupatsaan lakituksessa. Raatihuoneen puisto, Pori 30.4.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Pelit, populaarikulttuuri ja journalistisen profession kehittyminen.” Luento Massakulttuurin ja multimedian historiaa -kurssilla. Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto. Pori 6.5.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Digital Culture and Constructing Cultural Identities.” Lecture in the European Diploma in Cultural Project Management 2008-2009 Programme. Turku 12.5.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Nettiaineistojen tallennus ja käyttö.” Alustus Digitaika talteen -seminaarissa. Kansalliskirjasto, Helsinki 16.5.2008.
 • Toimiminen puheenjohtajana ja juontajana Pori Jazzfor professionals -seminaarissa. Porin yliopistokeskus 16.7.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Luddiitteja vai ludiitteja? Näkökulmia leikkivään historiaan.” Kutsuesitelmä Turun yliopiston ja Åbo Akademin historian laitosten syysseminaarissa Turussa 22.8.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Sähköaivoista sylimikroihin tai tietokoneistetun parinvalinnan kulttuurihistoriaa.” Kutsuesitelmä Länsi-Suomen kesäyliopiston senioriseminaarissa/torstaiakatemiassa. Porin yliopistokeskus, 4.9.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Kuinka kieltäytyä koneista.” Luento kieltäytymisen kulttuurihistoriaa käsittelevällä kurssilla, Turun yliopisto, poliittinen historia, 6.10.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Kokemuksia Wikiopistosta kurssiympäristönä.” Kutsuesitelmä Pedagogisia verkkoja kokemassa 5-vuotisjuhlaseminaarissa. Turku, ICT-talo, 9.10.2008.
 • Suominen, Jaakko: Kulttuuri- ja taidealan koulutuksen vaikuttavuuden kehittäminen -työryhmän puheenjohtajuus. Kulttuurin Learning café -tilaisuus, Palmgren-opisto, Pori 17.10.2008.
 • Suominen, Jaakko: Digitaalisen kulttuurin tutkijatapaamisen puheenjohtajuus. Insomnia-verkkopelitapahtuma, Porin ammattiopisto (tekniikka), Pori 24.10.2008.
 • Suominen, Jaakko: Miten minusta tuli pelitutkija -paneelikeskustelun puheenjohtajuus. Insomnia-verkkopelitapahtuma, Porin ammattiopisto (tekniikka), Pori 25.10.2008.
 • Suominen, Jaakko :”Pelit ja pelitutkimus.” Kupittaan lukio, Turku 13.11.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietokonerakkauden kulttuurihistoriaa.” Turun yliopisto, Mediatutkimus, Turku 13.11.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalista kulttuuria tavoittamassa.” Digitaalisen kulttuurin professorin virkaanastujaisesitelmä. Turun yliopisto, Akatemian juhlasali, Turku 3.12.2008.
 • Suominen, Jaakko: ”Internetin kulttuurihistoriaa tutkimassa.” Mediahistorian teemaryhmä. Mediatutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 14.2.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Monitieteisyyden haasteet ja mahdollisuudet. Digitaalisen kulttuuriperinnön jäljillä.” Ethnos Ry:n vuosikokousseminaari, Tieteiden talo, Helsinki 13.3.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Computer as a Tool for Love – A Cultural History of Technology.” Critical Issues in Science and Technology Studies” Conference, 4th-5th May 2009, Graz, Austria.
 • Suominen, Jaakko: ”Computer as a Tool for Love – A Cultural History of Technology.” A guest lecture, Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- undLiteraturwissenschaft (EVSL), Abteilung Finno-Ugristik, 14th May 2009, Vienna, Austria.
 • Suominen, Jaakko: ”Gaming Legacy? Four Approaches to the Relation between Cultural Heritage and Digital Technology.” A Paper presented in The Future is Prologue: New Media, New Histories? An ICA Pre-Conference Organized by New Media & Society, The University of Illinois at Chicago and the Communication History Interest Group of the ICA. Chicago, 21 May 2009, University of Chicago.
 • Suominen, Jaakko: ”Old and New Projects.” IAS-STS Researcher Seminar, 25th June, Graz, Austria.
 • Suominen, Jaakko: Median moraali -keskustelun panelisti. SuomiAreena, Pori 14.7.2009.
 • Suominen, Jaakko: Juontaja. Pori Jazz for Professionals -seminaari. Porin yliopistokeskus, Pori 16.7.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Opetuksen muuttuvat apuvälineet. Historiallinen tarkastelu.” Opeta verkossa. Moodle oppimisen ympäristönä. Moodle on-demand -hankkeen loppuseminaari. Järjestäjinä Länsi-Suomen kesäyliopisto ja kumppanit. Pori 13.10.2009.
 • Suominen, Jaakko: Puheenjohtajuus paneelikeskustelussa ”Pelien kehityssuunnat.” Insomnia-verkkopelitapahtuma, Pori 24.10.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Mitä Suomi pelaa?” Luento poikkitieteellisen mediatuotannon kurssilla, Taik, Porin taiteen ja median osasta, Pori 30.10.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Kuka keksii Ankkalinnassa?” Lasten yliopistokeskus, Pori 12.11.2009.
 • Suominen, Jaakko: Avajaispuhe. Pelaa!-näyttely Salon taidemuseon Veturitallissa, Salo 20.11.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Naksutusta, surinaa ja piippausta – tietokoneäänet populaarikulttuurissa.” Moniääninen-seminaari. Järjestäjä Aboa Vetus & Ars Nova -museo. Naantali 24.11.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Meidän pelimme mediakulttuurissa: historiallis-kvalitatiivinen sisällönanalyysi pelijournalististen käytänteiden tutkimuksessa.” TEORIAN KÄYTÄNTÖ. IV Kulttuurintutkimuksen päivät. Agora, Jyväskylän yliopisto 11.–12.12.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Peliarvostelu – taidekritiikkiä vai testaamista?” Salon taidemuseon Veturitallin Pelaa!-näyttelyyn liittyvän luentosarjan luento, kirjaston auditorio, Salo 13.1.2009.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietotekniikan historian hyötykäyttö.” Luento kurssilla Tietotekniikka ja yhteiskunta – avoin vierailuluentosarja Studia CIRCMI Center for Information, Customer and Innovation Management Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tampereen yliopisto, Tampere 17.3.2010.
 • Mäkelä, Janne & Suominen, Jaakko: ”In Search of the Lost Web – (A Media Archaeology of) Early Finnish Music Net and Its Disappearance.” Musicology in the 3rd Millennium Conference. Seinäjoki 19.3.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Smell of Computer: Reminiscence of Digital Technological Artefacts as a Sensual Experience.” Critical Issues in Science and Technology Studies” Conference, 3rd-4th May 2010, Graz, Austria.
 • Suominen, Jaakko: ”Sosiaalisen median mahdollisuudet?” Esitys ja työryhmän puheenjohtajuus korkeakoulujen kv-kevätpäivillä. Pori 10.5.2010.
 • Suominen, Jaakko: Osallistuminen SuomiAreena-paneelikeskusteluun ”Kun liitutaulu ei enää riitä – luokkahuoneesta Facebookiin.” Pori 20.7.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Mario’s Legacies: Uses of console gaming history.” ICOHTEC/TICCIH Worklab Joint Conference, Reusing the Industrial Past, University of Tampere, Tampere 12th August, 2010.
 • Suominen, Jaakko: ”How do you do, Social Media? On triangulation matrix and everyday research practices.” A Keynote speech in ”Research Methods for Social Media” -seminar. Aalto University, Otaniemi campus, Espoo 31.8.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietokoneen toiset elämät. Mitä teemme vanhenevalla digitekniikalla?” Uutta auringon alla: humanistit ja tulevaisuudentutkimus. Studia Generalia -luentosarja. Turun yliopisto, Turku 20.9.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Tiedon valtatiestä sosiaaliseksi mediaksi – nettimuodin muodonmuutoksia.” Verkostot historiassa. Seminaarin järjestäjät: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Suomen Historiallinen Seura ja Helsingin yliopiston kirkkohistorian osasto. Tieteiden talo, Helsinki 1.10.2010.
 • Suominen, Jaakko: Avajaissanat Verkonpunontaa – Internetin historia -näyttelyssä. Mediamuseo Rupriikki, Tampere 6.10.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Peleistä puhtia opetukseen.” Luento Osaava Satakunta -tietotekniikkakoulutuksen yhteydessä. Porin yliopistokeskus, Pori 12.10.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”History of Digital Dating – ”Computer-balls” and Digital Pairing in Finland from the 1960s to the Present.” History of Nordic Computing 3 Conference. University of Stockholm / KTH, Stockholm 19.10.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Sosiaalisia suhteita mediaan.” Sosiaalipsykologian päivät, sosiaali(psykologi)nen media -teemaryhmä. Tampereen yliopisto, Tampere 19.11.2010.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietokoneen toiset elämät. Mitä teemme vanhenevalla digitekniikalla?” Porin yliopistokeskuksen Studia Generalia -luentosarja. Porin yliopistokeskus, Pori 1.12.2010.
 • Suominen, Jaakko: Osallistuminen viestinnän koulutusta käsittelevään paneelikeskusteluun. 10-vuotta viestinnän koulutusta SAMKista -tapahtuma, 3H-K-galleria Pori 15.1.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Tahmamedia – mitä tapahtuu ikääntyvälle uusmedialle?” Meditutkimuksen päivät, uusi media -työryhmä. Turun yliopisto, Turku 4.2.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Second Life of Digital (Game) Artifacts.” A keynote lecture. Technology – Media – Nostalgia -workshop. Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe 18.2.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Kuinka kieltäytyä koneista?” Luento Kiitos ei! -luentosarjassa. Turun työväenopisto 9.3.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Retrogaming Community Memory and Discourses of Digital History.” A Paper presented in the Digital Memories 3 conference. Prague 16.3.2011.
 • Mäkelä, Janne & Suominen, Jaakko: ”Audiovirtual Oblivion: A Media Archaeology of Early Finnish Music Web and Its Vanishing.” A Paper presented in the Digital Memories 3 conference. Prague 16.3.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Mitä tutkitaan kun tutkitaan käyttäjiä.” Luento ”Arjen teknologia” -luentosarjassa. Turun yliopisto, Turku 21.3.2011.
 • Suominen, Jaakko – Saarikoski, Petri – Sinkkonen, Aliisa – Sinkkonen, Tuomas – Stenfors, Leila: ”The Auditorium Pac-Man. Uses of a Game Cultural History.” A reflection paper. IADIS/GET2011 conference, Rome July 2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Game Reviews as Tools in the Construction of Game Historical Awareness in Finland, 1984–2010: Case MikroBitti Magazine.” Think, Design, Play – Digra2011 conference. Utrecht School of the Arts, Hilversum 14-17 September 2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Video game culture, industry, and research in Finland.” Ritsumeikan Center for Game Studies (RCGS) Kickoff Concerence: ”Game Studies in Progress”, panel ”Videogame and Globalization: Culture, Industry, and Research.” Ritsumeikan University, Kyoto, Japan 14.10.2011.
 • Suominen, Jaakko and Ala-Luopa, Saara: ”Playing with Pac-Man: The Life and Metamorphosis of Game Cultural Icon, 1980–2011.” A “Frogha Kucha” presentation, FROG 2011 conference (Future and Reality of Gaming), Vienna 23.10.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Videogames in the Globalization: The Case of Finland.” Visiting lecture. Ritsumeikan university, Kyoto, Japan 28.10.2011.
 • Suominen, Jaakko: ”Pelaamisen historia ja tulevaisuus.” SAMKin ja Prizztechin järjestämän pelinkehityskurssin avausseminaari, Porin yliopistokeskus, Pori, 24.3.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietotekniikan historian merkitys osana peliteollisuuden kehittämistä.” Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman luento, Tampereen yliopisto, Tampere 28.3.2012.
 • Suominen, Jaakko: Osallistuminen Kokemuksen ja kokemuksellisuuden tutkimusta käsittelevään paneelikeskusteluun, Taideaineiden tutkijaseminaari, Turun yliopisto, Turku 5.4.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”How we became Angry Birds: On Finnishness, history and uses of history of digital games.” Current Issues in IS Research: IS Research on Games -course. Information science, University of Turku, Turku 16.4.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Mario’s legacy and Sonic’s heritage: Replays and refunds of console gaming history.” Nordic DiGRA 2012 conference, University of Tampere, Tampere 7.6.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Pelit ja sosiaalinen media matkailussa.” Turun Matkailuakatemian vuosiseminaari ”Matkailu ja sosiaalinen media.” Turun yliopisto, Turku 25.9.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Game Industry.” Seminar of Popular Cultural Doctoral Program. University of Turku, Turku 28.9.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Pelit kulttuuriperintönä.” Neuvotteluja kulttuuriperinnöstä -seminaari. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori 11.10.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Onko bittitaivas tutkijoiden helvetti? Ajatuksia sosiaalisen median aineistojen tallettamisesta, säilyttämisestä ja tutkimuksesta.” Kirjeiden kohtalot – Brevens framtid, SKS ja SLS, Helsinki 19.10.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Sähkösyntyiset säilytettävä! Näkökulmia pelien, ohjelmistojen ja verkkoaineistojentallettamiseen, säilyttämiseen ja käyttöön.” Historiantutkimuksen päivät 2012. Tieteiden talo, Helsinki 25.10.2012.
 • Paneelikeskustelun puheenjohtajuus: ”Pelituotanto Satakunnassa – millaisia mahdollisuuksia?” Insomnia-verkkopelitapahtuma, Pori 26.10.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaaliset pelit kulttuuriperintönä.” Memornet-tohtoriohjelman syysseminaarin kutsuesitelmä, Tampereen yliopisto, Tampere 8.11.2012.
 • Suominen, Jaakko: ”Pikselin analogisointi.” Luento luentosarjassa Taide ja pikseli, Porin taidemuseo, Pori 28.11.2012.
 • Suominen, Jaakko: “On Finnish Game Research Doctoral Dissertations, 1998-2012.” Current Issues in IS Research: IS Research on Games -course. Information science, University of Turku, School of Economics, Turku 14.2.2013.
 • Suominen, Jaakko: ”Sosiaalisen median nousu ja tuho.” Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman kurssin Tietojenkäsittely ja yhteiskunta luento, Tampereen yliopisto, Tampere 10.4.2013.
 • Suominen, Jaakko: ”Off Topic – Voiko korttipelillä simuloida nettikeskustelua?” Kommentoi! Internetin keskustelupalstat ja digitaalinen vuorovaikutus -työpaja. Turun yliopisto, Turku 11.4.2013.
 • Suominen, Jaakko: ”Tulkkaava sähköaivo ja beatboxaava Google – konekääntämisen popularisointia 1950-luvulla ja 2010-luvulla.” Pääesitelmä Kääntäjän työ ja teknologia -symposiumissa. Turun yliopisto, Turku 12.4.2013.
 • Suominen, Jaakko: ”Miten tutkia Facebookin käytön historiaa.” Facebook, tutkimus ja yhteiskunta -työpaja. Tampereen yliopisto, Tampere 18.4.2013.
 • Suominen, Jaakko: Osallistuminen Ihan Somessa -paneelikeskusteluun. SuomiAreena, Pori 18.7.2013.
 • Suominen, Jaakko: Osallistuminen Serious Game -paneelikeskusteluun. Aboagora-seminaari, Turku 15.8.2013.
 • Suominen, Jaakko: ”Angry Birdsien suosion salaisuudet”. Lasten yliopisto -luennot 27.9.2013 Porin yliopistokeskus, Pori ja 5.10.2013 Kirja- ja tiedemessut, Turku.
 • Suominen, Jaakko: ”Mitä peleistä voi oppia.” Vaski-kirjastojen Pelataanko vai pelätäänkö -seminaari, Turun messukeskus, Turku 4.10.2013.
 • Suominen, Jaakko: ”Digital games, history, heritage and nostalgia.” Current Issues in IS Research: IS Research on Games -course. Information science, University of Turku, School of Economics, Turku 27.1.2014.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaaliset pelit kulttuuriperintönä.” Tekniikan Museon seminaari digitaalisten pelien säilyttämisestä, Helsinki 28.1.2014.
 • Suominen, Jaakko: ”Pikselin analogisointi.” Luento Mediataiteen kytkennät -kurssilla. Mediatutkimus, Turun yliopisto, Turku 21.2.2014.
 • Suominen, Jaakko: ”Pelihistorian hyötykäyttö.” Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman kurssin Tietojenkäsittely ja yhteiskunta luento, Tampereen yliopisto, Tampere 16.4.2014.
 • Suominen, Jaakko: ”How to Represent The History of Digital Games”. Critical Evaluation of Game Studies – A seminar re-evaluating the field of game studies, University of Tampere, Tampere 28.4.2014.
 • Suominen, Jaakko & Sivula, Anna: ”Digital cultural heritage process – Case of the first commercial computer game in Finland.” Born Digital and Cultural Heritage Conference, Melbourne 19.6.2014.
 • Suominen, Jaakko & Reunanen, Markku: ”Return in Play: The Emergence of Retrogaming in Finnish Computer Hobbyist and Game Magazines from the 1980s to the 2000s.” Annual Symposium of Game History. Montreal 27.6.2014.
 • Suominen, Jaakko: ”Kuuslankun retroarvo – digipelien nostalgisoituminen.” Kutsuesitelmä, Satakunnan Ammattikorkeakoulun sisäinen konferenssi, Pripoli, Pori 22.8.2014.
 • Haverinen, Anna ja Suominen, Jaakko: ”Mitä on digitaalinen humanistinen tutkimus.” Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston seminaari, Turun yliopisto, Turku 13.2.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalinen kulttuuri ja osallistaminen.” Alustus Cuporen kulttuuria ja osallistamista käsittelevässä tilaisuudessa Helsinki 4.3.2015.
 • ”Pelitutkimus Turun yliopistossa.” Paneelikeskustelun vetäminen. Pelitutkimuksen päivä, Turun yliopisto, Turku 23.4.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Tietotekniikan kulttuurihistorian tutkimus(digitoidun) lehtiaineiston avulla.” Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston seminaari, Turun yliopisto, Turku 24.4.2015.
 • ”Digitaalisen kulttuurin ja median tulevaisuus.” Paneelikeskustelun vetäminen Aller Media Oy:ssä, Helsinki 27.4.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Sosiaalisen median historiaa.” Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman kurssin Tietojenkäsittely ja yhteiskunta luento, Tampereen yliopisto, Tampere 29.4.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalisen kulttuurin benchmarking -projekti.” KARVIn/KKA:n benchmarking -hankkeiden seminaari, Helsinki 5.5.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Digitaalisten artefaktien elinkaaret ja niihin liittyvät henkilökohtaiset tunnesiteet.” Digitaalisen median tutkimusseminaari, Vaasan yliopisto, Vaasa 8.5.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Nintendo in Finland and Digital Humanities.” Day of Digital Humanities, University of Helsinki, Helsinki 15.5.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Nintendo’s impact in Finnish first console gaming boom in the 1980s and the early 1990s.” Replaying Japan Conference, Ritsumeikan University, Kyoto 21.5.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Digital game preservation and archiving in Finland.” (keynote) A Nordic Seminar: Archiving Media Art – Saving Contemporary Art For The Next Generation, 28.5.2015 @ Kiasma, Helsinki.
 • Suominen, Jaakko: ”On Trails of Mario: Combining oral historical online inquiries and contemporary sources in a study of video game cultural history.” (keynote) Folklore Fellows Summerschool, University of Turku / Archipelago Research Institute, Seili, Nauvo 13.6.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Writing a solid research application.” Seminar of Popular Culture Doctoral Programme, University of Turku, Turku 18.6.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Kulttuurintutkimuksen sisäiset ja ulkoiset sovellukset.” Esitelmä työryhmässä ”Soveltava kulttuurintutkimus”, Kulttuurintutkimuksen päivät, Oulun yliopisto, Oulu 4.12.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Doing Research on History of Born Digital Phenomena.” DigiHist Finland seminar, University of Helsinki, Helsinki 9.12.2015.
 • Suominen, Jaakko: ”Sähkösyntyisten ilmiöiden historiantutkimus eli Verkko mediahistoriallisessa tutkimuksessa.” Media- ja viestintätutkimuksen päivät, mediahistoria-työryhmä. Arcada-ammattikorkeakoulu, Helsinki 9.4.2016.
 • Sivula, Anna & Suominen, Jaakko: ”History of computer use in historical research in Finland.” DigiHist Finland seminar, House of Sciences, Helsinki 15.4.2016.
 • Heljakka, Katriina & Suominen, Jaakko: ”Strategies of Social Screen Play(ers) across the Ecosystem of Play: Toys, games and hybrid social play in technologically mediated playscapes.” Hybrid Social Play seminar, University of Tampere, Tampere 3.5.2016.
 • Suominen, Jaakko: ”Digital Material/Culture.” Researcher seminar in Ethnology, University of Helsinki, Helsinki 12.5.2016.
 • Suominen, Jaakko: ”Cultural History of Social Media in Finland.” Sonoglo workshop, University of Turku, Turku 2.6.2016.
 • Suominen, Jaakko – Sivula, Anna – Garda, Maria B.: ”Crowd Funding Campaign in Creation of Game Historical Awareness: The Finnish Museum of Games and Authorization of Heritage.” Game History Annual Symposium 2016, University of Montreal, Montreal 28.6.2016.
 • Suominen, Jaakko: ”Early reception of Pac-Man in Finland.” Replaying Japan 2016 Conference, University of Leipzig, Leipzig  16.8.2016.
 • Suominen, Jaakko: ”Nettikeskustelut kulttuuriperintönä ja historiana.” Digitalian kesäkoulu, Kansalliskirjasto, Helsinki 23.8.2016.
 • Suominen, Jaakko: Remnants of Digital Futures and Pasts, 1945–2045. Science Café event, University of Turku, Restaurant Koulu, Turku 29.10.2016.
 • Suominen, Jaakko: ”Pelilehdistön menneisyys ja tulevaisuus.” Vaasa Game Days -tapahtuman seminaari, Vaasan yliopisto, Vaasa 24.11.2016.
 • Suominen, Jaakko: ”Museoiden ja yliopiston yhteistyö yliopiston näkökulmasta.” TAKO-kevätseminaari, Kansallismuseo, Helsinki 7.2.2017.
 • Suominen, Jaakko – Vaahensalo, Elina: ”How to study online popular discourse on otherness – Public user interfaces to online discussion forum materials.” Nordic Digital Humanities conference, Göteborg 14.3.2017.
 • Suominen, Jaakko: ”Paljastavatko Suomi24-keskustelut kansakunnan mielenliikkeet?” Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman kurssin Tietojenkäsittely ja yhteiskunta luento, Tampereen yliopisto, Tampere 22.3.2017.
 • Partipation in Game History methodology panel, Digra Melbourne 6.7.2017.
 • Garda, Maria & Suominen, Jaakko: ”Oral History and Digital games.” IOHA, University of Jyväskylä, 18.6.2018.
 • Participation in two panels, DiGRA, Torino, 24.-28.7.2018.
 • Suominen, Jaakko: ”History of Finnish Game Journalism.” Panel on Game Journalism, University of Montreal, Montreal 16.11.2018.
 • Moderation of Game preservation panel, DiGRA Nordic, Bergen, 29.11.2018
 • Suominen, Jaakko et al.: “Daddy Kept Playing Strip Poker After I Had Already Given up” – Finnish Memories of Home Computer Erotica.” 3rd Sexual Cultures conference, University of Turku, Turku 28.5.2019.
 • Participation in Koulu3 panel. 3rd Sexual Cultures conference, University of Turku, Turku 28.5.2019.
 • Suominen, Jaakko: Osallistuminen Suomen Akatemian Tiedefooruminen paneelikeskusteluun Rakasta dataa? Helsinki 17.6.2019.
Advertisement

2 vastausta to “Julkaisut ja esitelmät – Publications”

 1. Sosiaalisen median mahdollisuudet? « Koneen kokemu(y)s Says:

  […] informaatioteknologian ja median kulttuurihistorian tutkijan. Aihepiiristä minulla on paljon julkaisuja, myös verkossa. Yksi tämän aiheen kannalta keskeisimpiä on viime syksynä ilmestynyt […]

 2. Viittausindeksejä keltanokille – tai miten sukellat pintaa syvemmälle sitaatioihin | Koneen kokemu(y)s Says:

  […] haettaessa. Minä löysin Scopuksesta kokonaista seitsemän julkaisua koko tuotannostani, jossa on aika lailla enemmän kaikenlaisia julkaisuja kuin nuo seitsemän. Scopukseen olivat tiensä löytäneet lähinnä jotkin […]

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: