9. Lähteet

Arkistolähteet * Sähköpostit * Sanakirjat, hakuteokset ja tietosanakirjat * Sekalaiset Internet-lähteet ja sanomalehtiartikkelit * Elokuvat * Radio-ohjelmat * Lehdet * Esitelmät * Kirjallisuus * Kommentit

Arkistolähteet

Polyteekkarimuseon arkisto, Espoo

Ylioppilaiden taidetapahtumaa ja tietokonetansseja käsittelevä materiaali 1968

Turun Laskukeskuksen arkisto, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Turku

Wegematic-tietokonekeskusta käsittelevä materiaali 1959-1964

Sähköpostikirjeenvaihto

Anders Carlssonin s-postiviesti Jaakko Suomiselle 10.10.2002 (Tietokoneprintterien soittamasta musiikista jne.).

Timo Leipälän s-postikirje Jaakko Suomiselle 22.4.1999 (Tietokonetanssisovelluksista).

Sanakirjat, hakuteokset ja tietosanakirjat

Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, Helsinki 2004.

Mitä Missä Milloin 1969. Otava, Helsinki 1968.

Nykysuomen sanakirja. Lyhentämätön kansanpainos. Osat III ja IV. L–R. WSOY, Porvoo, Helsinki 1966.

Oxford English Dictionary, <http://dictionary.oed.com>.

Otavan Iso Fokus 2: Em-lo. Otava, Helsinki 1972.

Suomen kielen perussanakirja
. Toinen osa. L–R. Nidottu laitos vuosina 1990–1994 julkaistusta Suomen kielten perussanakirjasta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Edita, Helsinki 2001.

Turtia, Kaarina: Sivistyssanat. Otava, Helsinki 2001.

Wikipedia, English, <http://en.wikipedia.org/wiki/>.

Wikipedia, suomi, <http://fi.wikipedia.org/wiki/>.

Sekalaiset Internet-lähteet ja sanomalehtiartikkelit

(Verkkolähteet tarkistettu 20.10.2006)

Center for Online Addiction – Internet Addiction Test <http://www.netaddiction.com/resources/internet_addiction_test.htm>.

CounsellingResourse.com – Internet Addiction Test
<http://counsellingresource.com/quizzes/internet-addiction/index.html>.

Internet Addictive Disorder (IAD) – Diagnostic Criteria, <http://www.psycom.net/iadcriteria.html>.

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015, < http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/esittely/fi_FI/1142405427272/>.

New Yorker 1997.

New York Times 1998.

Päihdelinkit – Nettiriippuvuustesti <http://www.paihdelinkki.fi/testaa/netinkaytto>

”Tetris Addiction Sweeps Campus” (1989) <http://www-tech.mit.edu/V109/N24/townse.24o.html>.

Tetris Addiction (1994) <http://catless.ncl.ac.uk/Risks/16.12.html#subj6>.

Tilastokeskus, Suomalaiset tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä <http://www.stat.fi/til/sutivi/tau.html>.

Turun Sanomat 1997, 2004.

Wired 2000.

Pong Story <http://www.pong-story.com/>

Classic Gaming Museum, Pong <http://classicgaming.gamespy.com/View.php?view=ConsoleMuseum.Detail&id=3&game=12>

Tv.com <http://www.tv.com/futurama/anthology-of-interest-2/episode/107891/summary.html>

Retro View, Knight Lore <http://www.mameworld.net/retroview/spectrum/knight_loreuser.htm>

The hawknest, C=64, Head Over Heels <http://linkchecker.stacken.kth.se/c64/06top.html>

Wikipedia-verkkotietosanakirja, Videogame Industry <http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_industry>

Elokuvat

2001: avaruusseikkailu (2001: A Space Odyssey). Ohjaus Stanley Kubrick. Kuvaus John Alcott, Geoffrey Unsworth. Käsikirjoitus Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick. Pääosissa Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Douglas Rain etc. Tuottaja Stanley Kubrick 1968.

Colossus – The Forbin Project. Ohjaus Joseph Sargent. Kuvaus Gene Polito. Käsikirjoitus James Bridges ja D.F. Jones (alkuperäisteos). Pääosissa Eric Braeden (Dr. Charles Forbin), Susan Clark (Dr. Cleo Markham), Gordon Pinsent (The President), William Schallert (CIA Director Grauber), Leonid Rostoff (Russian Chairman), Georg Stanford Brown (Dr. John F. Fisher). Tuottaja Stanley Chase 1970.

Kielletty planeetta (Forbidden Planet). Ohjaus Fred M. Wilcox. Kuvaus George J. Folsey. Käsikirjoitus Irving Block, Alan J. Adler, Cyril Hume. Pääosissa Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen. Tuottaja Nicholas Nayfack 1956.

Lemmy Caution — piru mieheksi (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution) Ohjaus Jean-Luc Godard. Kuvaus Raoul Coutard. Käsikirjoitus Jean-Luc Godard.Pääosissa Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff, Howard Vernon. Tuottaja André Michelin 1965.

Metropolis. Ohjaus Fritz Lang. Kuvaus Karl Freund, Günther Rittau. Käsikirjoitus Fritz Lang, Thea von Harbou. Pääosissa Alfred, Gustav Fröhlich, Brigitte Helm, Rudolf Klein-Rogge. Tuottaja Erich Pommer 1927.

Sinulle on posti@ (You’ve Got a M@il) Ohjaus Nora Ephron. Kuvaus John Lindley. Käsikirjoitus Miklós László, Nora Ephron, Delia Ephron. Pääosissa Meg Ryan (Kathleen Kelly), Tom Hanks (Joe Fox), Greg Kinnear, Parker Posey. Tuottaja: Nora Ephron 1998.

Täydellinen sihteeri (Desk Set). Ohjaus Walter Lang. Kuvaus Leon Shamroy. Käsikirjoi­tus Henry Ephron, Phoebe Ephron, William Marchant. Pääosissa Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Gig Young. Tuottaja Henry Ephron 1957.

Lisätietoja elokuvista, ks. Internet Movie Database <http://www.imdb.com>

Uutisfilmit ja mainoselokuvat

Uusi tekniikka tilastotoimistossa. <täydennä> 1961 <???>
Robotti-ihminen linnanmäellä 1951 <täydennä>.

Radio-ohjelmat

The impact of television – Television vaikutus” (1957) <http://www.yle.fi/multifoorumi/arkki/zgo.php?z=20031219134252699314>.

Lehdet

Aku Ankka 1951-1960
Apu 1955, 1957, 1960, 1963-1965, 1968, 1970
Contactor 1968
Edge 2005
Helsingin Sanomat (HS) 1968, 1983
IBM Katsaus 1969
Ilta-Sanomat (IS) 2007
IT Viikko 2003
Kansan Uutiset 1958
Kauppalehti 1952
Kymppi 1973
Otahuuto 1968
Pirkka 1967
Reikäkortti (RK) 1957
Seura 1935
Uudenkaupungin Sanomat 2003
Uusi Suomi (US) 1958, 1968
Tekniikan Maailma (TM) 1958, 1964, 1968
Valitut Palat (VP) 1956, 1961, 1963, 1972

Tieteelliset esitelmät

Huhtamo, Erkki: “Pockets of Plenty: An Archaeology of Mobile Media.” Esitelmä ISEA2004-konferenssissa Helsingissä 19.8.2004.

van Lente, Dick (2004) “Comic Strips as a source for popular images of science and technology: the case of Marten Toonder’s “Tom Poes”, 1941-1986.” Tagung der Gesselschaft fur Technikgeschichte, Wenen – d.d. 12-06-2004.

Kirjallisuus

Aaltonen, Satu (2004) Tunteita, tulkintoja ja tietotekniikkaa. ”Milloin kuulin ensimmäistä kertaa tietokoneista?” -kyselyn tuloksia. Tiesu-projektin julkaisuja. Kulttuurihistoria, Turun yliopisto, Turku.

Alastalo, Marja (2005) Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947–2000. Vastapaino, Tampere.

Alberoni, Francesco (1993) Rakastuminen. Suom. Ulla Ranta ja Liisa Ryömä. Neljäs painos. Otava, Helsinki.

Anttalainen, Marja-Liisa (1980) Naisten työt – Miesten työt. Sukupuolen merkitys ammatillisessa koulutuksessa sekä eri alojen ja ammattien sukupuolirakenteen kehitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1980: 1. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Arffman, Päivi (2004) “Comics go underground. Underground-sarjakuva vastakulttuurina vuosien 1967-1974 Yhdysvalloissa. K&H, Turun yliopisto, kulttuurihistoria 2004.

Aronsson, Peter (2005) “En forskningsfält tar form.” In Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Red. Peter Aronsson & Magdalena Hillström. Tema Kultur of samhälle, Skriftserie 2005:2. Linköpings universitet, Linköping.

Aslama, Minna & Puustinen, Liina (2001) “Ankkalinnan ihanat naiset.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki.

Aspray, William & Beaver, Donald B. (1986) “Marketing the Monster: Advertising Computer Technology.” Annals of the History of Computing 8(1986): 2, 127–143.

Atkinson, Paul (1998) ”Computer Memories: The History of Computer Form”. History and Technology 15(1998), 89-120.

Atkinson, Paul (2000) ”The (In)Difference Engine. Explaining the Disappearance of Diversity in the Design of the Personal Computer”. Journal of Design History 13(2000): 1, 59-72.

Aune, Margrethe (1996) “The Computer In Everyday Life. Patterns of Domestication of a New Technology.” Making Technology Our Own? Domestication Technology into Everyday Life. Ed. Merete Lie & Knut h. Sørensen. Scandinavian University Press, Oslo.

Ballard, J. G. (1996) Crash. Loki-kirjat, Helsinki.

Barthes, Roland (2000) Rakastuneen kielellä. Suom. Tarja Roinila. Nemo, Helsinki.

Bijker, Wiebe E. (1995) Of Bicycles, Bakelites and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. MIT Press, London, England, Cambridge, Massachusetts.

Blake, Andrew (2004) Harry Potterin ilmestys. Lastenkirjallisuus globalisoituvassa maailmassa. Vastapaino, Tampere.

Boddy, William (1995) ”Elektrovisio. Sukupuita ja sukupuolia.” Teoksessa Sähköiho. Kone\media\ruumis. Toim. Huhtamo, Erkki & Lahti, Martti. Vastapaino, Tampere.

Boddy, William (2004) New Media and Popular Imagination. Launching Radio, Television, and Digital Media in the United States. Oxford University Press, Oxford.

Bolter, Jay David & Grusin, Richard (1999/2001) Remediation. Understanding New Media. Fourth Printing. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Bourne, Charles P. and Bellardo Hahn, Trudi: A history of online information services, 1963-1976. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2003.

Briggs, Asa and Burke, Peter (2002) A Social History of the Media. From Gutenberg to Internet. Polity Press, Cambridge.

Brod, Craig (1986) Teknostressi: Mikä on se hinta, jonka maksamme tietokonevallankumouksesta. Alkuteos Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution (1984). Suom. Ilkka Rekiaro. Otava, Helsinki .

Brotherus, Heikki (1973) Eljas Erkko. Legenda jo eläessään. WSOY, Porvoo – Helsinki.

Campbell-Kelly, Martin – Aspray, William (1996) Computer. A History of the Information Machine. BasicBooks, New York.

Carlsson, Anders: ”Tekniken – politikens frälsare? Om matematikmaskiner, automation och ingerjörer vid mitten av 50-talet.” Arbetarhistoria. Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 23(1999): 4, 23-30.

Ceruzzi, Paul E. (1986) ”An Unforeseen Revolution. Computers and Expectations, 1935-1985.” Imaging Tomorrow. History, Technology, and the American Future. Edited by Joseph J. Corn. : MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.

Ceruzzi, Paul E. (1998) A History of Modern Computing. MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.

Cortada, James W.: “Using Textual Demographics to Understand Computer Use: 1950–1990.” IEEE Annals of the History of Computing 23(2001): 1, 34–56.

Cortada, James W. (1993) The Computer in the United States. From Laboratory to Market, 1930 to 1960. M. E. Sharpe, Armonk, New York.

Csikszentmihályi, Christopher (1999) ”Lara Croft automata-galleriassa: Fiktion ja rationaalisten ihmismallinnosten leikkauskohtia.” Lähikuva 1/1999, 57–68.

David, Paul A. (1986) ”Understanding the Economics of QWERTY.” Economic History and the Modern Economist. Ed. by William N. Parker. Basil Blackwell, Oxford.

de Certeau, Michel (1984/1988) The Practise of Everyday Life. The first paperback printing. Translated by Steven Randall. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.

Dorfman, Ariel & Mattelart, Armand (1971/1975/1980) Kuinka Aku Ankkaa luetaan. Imperialistinen ideologia Disneyn sarjakuvissa. Suom. Markku Koski. Love kirjat, Helsinki.

Douglas, Susan J. (1986) “Amateur Operators and American Broadcasting: Shaping the Future of Radio.” Imaging Tomorrov. History, Technology, and the American Future. Edited by Joseph J. Corn. MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.

Edwards, Paul N (1996) The Closed World. Computers and the Politics of Discourse in Cold War America. MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.

Eerikäinen, Hannu (1992a) “Broadcasting järjestelmä, mediateknologian muutos ja vastatelevision utopia, osa 1″. Lähikuva 1/1992.

Eerikäinen, Hannu (1992b) “Broadcasting järjestelmä, mediateknologian muutos ja vastatelevision utopia, osa 2″. Lähikuva 2/1992.

Eerikäinen, Hannu (2004) ”Elimet vailla ruumista. Kyberseksi, koneen halu ja proteesirakkaus.” Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004.

Eglash, Ron (2004) ”Appropriating Technology. An Introduction.” In Appropriating Technology. Vernacular Science and Social Power. Edited by Ron Eglash, Jennifer L. Croissant, Giovanna Di Chiro and Rayvon Fouché. University of Minnesota Press, Minneapolis and London.

Ekholm, Jukka (2005) ”Musiikkivalinnat.” Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981–2002. Toim. Mirja Liikkanen, Riitta Hanifi ja Ulla Hannula. Tilastokeskus, Helsinki.

Elias, Norbert (1995) ”Technization and Civilization.” Theory, Culture & Society 12(1995), 7-42.

Elias, Norbert (1978) The Civilizing Process. Transl. by Edmund Jephcott. Blackwell, Oxford.

Elsaesser, Thomas (2004) “The New Film History as Media Archaelogy.” Cinémas. Histoires croisées des images. Objets et méthodes 14(2004): 2-3.

Ermi, Laura – Mäyrä, Frans – Heliö, Satu (2005) ”Mediakasvu ja pelaamisen hallinta.” Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Toim. Anja Riitta Lahikainen, Pentti Hietala, Tommi Inkinen, Marjatta Kangassalo, Riikka Kivimäki ja Frans Mäyrä. Gaudeamus, Helsinki 2005.

Fiske, John (2003) ”Toimi maailmanlaajuisesti, ajattele paikallisesti.” Erilaisuus. Toim. Mikko Lehtonen & Olli Löytty. Vastapaino, Tampere.
Flichy, Patrice (1991/1995) Dynamics of Modern Communication. The Shaping and Impact of New Communication Technologies. Sage, London.

Fornäs, Johan (1999) “Digitaaliset rajaseudut. Identiteetti ja vuorovaikutus kulttuurissa, mediassa ja viestinnässä.” Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Toim. Aki Järvinen ja Ilkka MäyräVastapaino, Tampere.

Foucault, Michel (2001) Tarkkailla ja rangaista. Suom. Eevi Nivanka. Kieliasun tarkastanut Jukka Kemppinen. Saatesanat kirjoittanut Ilpo Helén. Toinen painos. Otava, Helsinki.

Foucault, Michel (1998) Seksuaalisuuden historia. Suomentanut Kaisa Sivenius. Gaudeamus, Helsinki.

Foucault, Michel (2005/1969) Tiedon arkeologia. Ranskankielinen alkuteos L’archéologie du savoir. Suom. Tapani Kilpeläinen. Vastapaino, Tampere 2005.

Friedman, Ted (2004) “Electric Dreams: Computer Culture and the Utopian Sphere. Manuscript of Introduction.” <http://www.gsu.edu/~jouejf/intro.htm>. Haettu 16.2.2004.

Gere, Charlie (2006) Digitaalinen kulttuuri. Suom. Raine Koskimaa, Jussi Parikka, Petri Saarikoski, Tanja Sihvonen, Jaakko Suominen ja Juha Wakonen. Faros/Eetos, Turku.

Gibson, William (1991) Neurovelho. Engl. alkuteos Neuromancer (1984). Suom. Arto Häilä. WSOY, Helsinki – Porvoo.

Gitelman, Lisa (2006) Always Already New. Media, History, and the Data of Culture .MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.

Godhe, Michael & Frykman, Elin (2000) “Tintin, tekniken och politiken.” Tvärsnitt 4/2000, 2-19.

Godhe, Michael (2002) ”Science fiction -kertomus kehitysromaanina. Erilaiset tulevaisuuskuvat 1950-luvun science fictionissa ja populaaritieteessä.” tulevaisuus.nyt. riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet. Toim. Sam Inkinen, Henrik Bruun ja Frederik Lindberg. Finn Lectura, Helsinki.

Godhe, Michael (2003) Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet. Carlsson, Stockholm 2003.

Grossberg, Lawrence (1995) Mielihyvän kytkennät. Risteilyjä populaarikulttuurissa. Suomentaneet ja toimittaneet Juha Koivisto, Mikko Lehtonen, Ensio Puoskari ja Timo Uusitupa. Vastapaino, Tampere.

Grönman, Heidi (2006) ”Kuluttamisen luovat ja kesyt piirteet.” Innovaatioiden kotiutuminen. Toim. Petteri Repo, Ilpo Koskinen & Heidi Grönman. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2006. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki.

Gunning, Tom (2002) ”Attraktioiden elokuva. Varhainen elokuva, katsoja ja avantgarde”. Lähikuva 1/2002, 7-13.

Heikkilä, Harri (2004) Kontrollista kommunikointiin. Modernin henkilökohtaisen tietokoneen sosiaalinen muokkautuminen. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologian pro gradu -työ. Julkaisematon.

Hämeen-Anttila, Virpi ja Jaakko (2005) Rakkauden Atlas. Otava, Helsinki.

Heidegger, Martin (1994) ”Tekniikan kysyminen.” – Niin&Näin 1994, 31–40.

Heinonen, Visa & Konttinen, Hannu (2001) Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Mainostajien liitto, Helsinki.

Heinonen, Visa – Kortti, Jukka – Pantzar, Mika (2003) “How Lifestyle Products Became Rooted in the Finnish Consumer Market. Domestication of Jeans, Chewing Gum, Sunglasses and Cigarettes.” Kuluttajatutkimuskeskus. Working Papers 80:2003 <http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/docs/pdf/80_2003_workingpapers_lifestyle.pdf>. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki.

Heinonen, Visa (1998) Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki – kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900 luvun Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

Heinonen, Visa (1999) “Niukkuuden ja kulutuksen mentaliteetit modernisoituvassa Suomessa.” Tunteiden sosiologiaa II. Historiaa ja säätelyä. Toim. Sari Näre. Tietolipas 157. SKS, Helsinki.

Herkman, Juha (2001) Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Vastapaino, Tampere.
Herkman, Juha (1998) Sarjakuvan kieli ja mieli. Vastapaino, Tampere.

Helsti, Hilkka (1988) Kulttuurin muutos ja televisio. Television ensimmäiset vuosikymmenet suomalaisten kokemina. Yleisradio, Helsinki.

Herz, J. C. (1997) Joystick Nation. How videogames gobbled our money, won our hearts and rewired our minds. Abacus, London.

Hietala, Veijo (1996) Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin. YLE opetuspalvelut, Helsinki.

Hietala, Veijo (1999) ”Tunne ja elämys audiovisuaalisessa kulttuurissa.” Teoksessa Tunteiden sosiologiaa I: Elämyksiä ja läheisyyttä. Toim. Sari Näre. Tietolipas 156. SKS, Helsinki.

Hobsbawm, Eric (1999) Äärimmäisyyksien aika. Lyhyt 1900-luku (1914 1991). Engl. alkuteos The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914 1991. Suom. Pasi Junila. Vastapaino, Tampere 1999.

Hughes, Thomas (1987) “The Evolution of Large Technological Systems.” In The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Ed. by Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas P., and Pinch, Trevor. MIT Press, London, England, Cambridge, Massachusetts.

Huhtamo, Erkki (1995) ”Ruumiiton matkustaja ”ikään kuin” -maassa.” Virtuaalisuuden arkeologia. Virtuaalimatkailijan uusi käsikirja. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Huhtamo, Erkki: ”Odottavasta operaattorista kärsimättömään käyttäjään. Interaktiivisuuden arkeologiaa.” Mediaevoluutioita. Toim. Kari A. Hintikka ja Seppo Kuivakari. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C. Katsauksia ja puheenvuoroja 9. Rovaniemi: Lapin yliopisto 1997.

Huokuna, Tiina (2001) Television yleistyminen 1960-luvun Suomessa. Narratiiveja murroksesta, mahdollisuuksista ja arjen muutoksista. Julkaisematon laudatur-tutkielma. Helsingin yliopisto, Talous- ja sosiaalihistoria.

Hyysalo, Sampsa (2004) Uses of Innovation. Wristcare in the practises of engineers and elderly. University of Helsinki, Department of Education, Helsinki.

Ikala, Tiina (2006) Tietokoneet ja internet kuluttajien arjessa. Tieto- ja viestintäteknologian määrittyminen tietoturvallisuuden, oman osaamisen ja käytön kautta. Kulttuuriperinnön tutkimuksen julkaisematon pro gradu -tutkielma. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos. Turun yliopisto, Turku.

Ilmonen, Kaj (1999) ”Työelämä ja tunteet.” Teoksessa Tunteiden sosiologiaa II: Historiaa ja säätelyä. Toim. Sari Näre. Tietolipas 157. SKS, Helsinki.

Immonen, Kari (2002) Sillat sielujen ja ihmismietteen. Suomalaisen puhelimen kulttuurihistoriaa keskusneideistä tekstiviesteihin. Edita, Helsinki.

Isotalus, Pekka (2004) “Valmius ihastua tietokonepersoonaan.” Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Turku.

Jenkins, Henry (1992) Textual Poachers. Television fans & participatory culture. Routledge, London.

Johansson, Agneta & Götestam, K. Gunnar (2004) ”Internet addiction: Characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12–18 years).” Scandinavian Journal of Psychology, Volume 45, Issue 3, Page 223-229, Jul 2004.

Johnson, Mikael (2006) ”Uses of History in the Design of Habbo Hotel.” Proceedings of Innovation Pressure Conference, Tampere 15-17 March 2006.

Jones, Allan: ”Pioneers on the air: BBC radio broadcasts on computers and A.I., 1946-56.” Sixième Collogue Histoire de l’Informatique et des Réseaux Grenoble, 25 – 27 novembre 2002. Coordination: Muries Battistela, P. et F. Denoyelle, Hans Pufal. Grenoble: INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique).

Joutsivuo, Timo (2003) ATKins. Tietojenkäsittelyn opetuksen eturintamassa. ATK-instituutin historia. ATK-Instituutti, Helsinki.

Juul, Jesper (2006) Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Words. The MIT Press, Cambridge (Massch.) & London.

Kaartinen, Marjo (2004) Neekerikammo. Kirjoituksia vieraan pelosta. K&H, Turku 2004.

Kangas, Sonja: ”Tamagotchi-tytöt ja pikselipojat. Affektiivisen kommunikaation nousu.” Teoksessa Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004.

Kantola, Anu (2001) “Ikuisen odotuksen paikka – Aku Ankka modernin ihmisen yhteiskuntana.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki 2001.

Kasson, John F. (1976) Civilizing the Machine – Technology and Republican Values in America, 1776 – 1900. Penguin <täydennä>

Kasvi, Jyrki J. J. (2002) ”Tietokonepeli on kymmenien henkilötyövuosien summa.” MitäMissäMilloin 2003. Otava, Helsinki.

Kennedy, Helen (2003) ” ”Technobiography: Researching Lives, Online and Off.“ Biography – Volume 26, Number 1, Winter 2003, pp. 120-139.

Kent, Steven L. (2001) Ultimate History of Video Games. Prima, Roseville.

Kinnunen, Merja (2001) Luokiteltu sukupuoli. Vastapaino, Tampere.

Kittler, Friedrich (1986/1999) Gramophone, Film. Typewriter. Stanford University Press, California.

Kline, Ronald R. (2000) Consumers in the Country. Technology and Social Change in Rural America. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

Knott Malone, Cheryl: ”Imagining Information Retrieval in the Library: Desk Set in Historical Context.” IEEE Annals of the History of Computing 24(2002): 3, 14-22.

Knuuttila, Seppo (1982) ”Kaskut ja vitsit.” Kertomusperinne. Kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta. Tietolipas 90. Toim. Irma-Riitta Järvinen ja Seppo Knuuttila. SKS, Helsinki.

Knuuttila, Seppo (2001) ”Taakse jäävä tietoyhteiskunta? – narratiivinen tarkastelu.” Teoksessa Uotinen, Johanna et al. (toim.) Verkkojen kokijat. Paikallista tietoyhteiskuntaa tekemässä. Kultaneito IV. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu.

Knuuttila, Seppo (2004) ”Kysy arkistolta – ei se muuten muista.” Teoksessa Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. SKS, Helsinki.

Koivunen, Anu (2001) ”Takaisin kotiin? Nostalgiaselityksen lumo ja ongelmallisuus.” Populaarin lumo – mediat ja arki. Toim. Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala. Toinen, korjattu painos. Taiteiden tutkimuksen laitos, mediatutkimus, julkaisuja A:46. Turun yliopisto, Turku.

Koivunen, Anu (2000) ”Preface: Affective Turn?” In Affective Encounters. Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies. Edit by Anu Koivunen ja Susanna Paasonen. Media Studies. Series A, n:o 49. University of Turku, Turku 2000. E-Book: [http://www.hum.utu.fi/mediatutkimus/affective/proceedings.pdf].

Kolbe, Laura (1996) Eliitti, traditio, murros. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960-1990. Otava, Helsinki.

Korkiakangas, Pirjo (1999) ”Muisti, muistelu, perinne.” Kulttuurin muuttuvat kasvot. Johdatusta etnologiatieteisiin. Toim. Bo Lönnqvist et al. Tietolipas 155. SKS, Helsinki.

Kortti, Jukka (2001) “Moderniutta, seksiä, huumoria ja oheistuotteita. ”Shellistä.” Suomen Shellin televisiomainonta 1960-luvulla.” Lähikuva 4/2001, 5–22.

Kortti, Jukka (2003) Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit. 60-luvun suomalainen televisiomainonta. SKS, Helsinki.

Lähteenmäki, Maria (1994) ”Ansioäidit arvossaan. Naimisissa olevat naiset ja palkkatyö 1940-luvun puolivälissä.” Työ ja työttömyys. Väki voimakas 7. Toim. Raimo Parikka. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Lammi, Minna (2006) Ett’ varttuisi Suomenmaa. Suomalaisten kasvattaminen kulutusyhteiskuntaan kotimaisissa lyhytelokuvissa 1920–1969. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1074. Suomen elokuva-arkiston julkaisuja. SKS, Helsinki.

Latour, Bruno (1992) ”Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts.” Shaping Technology, Building Society. Studies in Sociotechnical Change. Ed. by Wiebe E. Bijker & John Law. MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England.

Latour, Bruno (1996) Aramis or the Love of Technology. Translated by Catherine Porter. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1996.

Latour, Bruno (2006) Emme ole koskaan olleet moderneja. Suom. Risto Suikkanen. Suomennettu tekijän pyynnöstä Catherine Porterin kääntämästä ja tekijän tarkastamasta ja laajentamasta englanninkielisestä versiosta We Have Never Been Modern. Vastapaino, Tampere.

Latvala, Pauliina (2004) ”Kerrotun ja kertomatta jätetyn jäljillä. Suvun suuri kertomus -keruu ja tutkimusprosessin vaiheet.” Teoksessa Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. SKS, Helsinki.

Laurila, Eino H. (1985) Kulutus Suomen kansantaloudessa vuosina 1900-1975. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki.

Lehtonen, Veli-Pekka (1997) “Kwai-joen silta kanavalla.” Pajasta palatsiin. Turun elokuvaelämän historia. Toim. Ari Honka-Hallila, Helena Honka-Hallila, Hanna Kangasniemi ja Hannu Salmi. Lähikuvayhdistys ry, Turun elokuvakerho ry, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry, Turku.

Leino-Kaukiainen, Pirkko (1992) “Aikakauslehdistön ilmestymisvuodet 1918-1955.” Suomen lehdistön historia 10. Aikakauslehdistön kehityslinjat. Kustannuskiila, Kuopio.

Lempiäinen, Pentti (1989) Nimipäivättömien nimipäiväkirja. WSOY, Helsinki.

Levi-Strauss, Claude (1966) The Savage Mind. University of Chicago Press, Chicago.

Levy, Steven (1984/1994) Hackers. Heroes of the Information Revolution. Delta, New York.

Lipartito, Kenneth (2003) “Picturephone and the Information Age: The Social Meaning of Failure.” Technology and Culture Volume 44, Number 1, January 2003.

Malliet, Steven & de Meyer, Gust (2005) ”The History of the Video Game.” Handbook of Computer Game Studies. Ed. by Joos Rassens and Jeffrey Goldstein. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England.

Malmberg, Ilkka (ja Koivisto, Tarmo (piirrokset)) (2001) “Aku Ankka – amerikkalaisuuden Troijan hevonen.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki.

Manninen, Ari T. (2003) Näin tehtiin Suomesta tietoyhteiskunta. Talentum, Helsinki.

Manninen, Juha: “Rakkaus sivistystapahtumana – romantiikan anti naisen ja miehen suhteen arvioimiselle. ” Teoksessa Rakkauden filosofia. Toim. Esa Saarinen – Lilli Alanen – Ilkka Niiniluoto. WSOY, Helsinki 1984.

Marvin, Carolyn (1988) When Old Technologies Were New. Thinking about Electric Communication in the Late Nineteenth Century. Oxford University Press, Oxford – New York.

Marx, Leo (1967/2000) The machine in the garden. Technology and the pastoral ideal in America. Oxford University Press, Oxford.

Mattelart, Armand (2003) Informaatioyhteiskunnan historia. Suom. Risto Suikkanen. Vastapaino, Tampere.

McLuhan, Marshall (1964/2001) Understanding Media. The Extensions of Man. Ninth Printing. MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, England.

Meikle, Jeffrey: ”Leo Marx’s The Machine in the Garden.” Technology and Culture – Volume 44, Number 1, January 2003, pp. 147-159.

Melkas, Tuula (2005) ”Tieto- ja viestintätekniikan harrastuskäyttö 15–34-vuotiailla.” Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. Toim. Mirja Liikkanen, Riitta Hanifi ja Ulla Hannula. Tilastokeskus, Helsinki.

Miettinen, Reijo (1996) “Theories of Invention and a Industrial Innovation.” Science Studies 9(1996): 2, 34-48.

Myllyntaus, Timo (1991) ”Tekniikan valtavirrat ja Suomen malli.” Suomi Euroopassa. Talous- ja kulttuurisuhteiden historiaa. Toim. Mauno Jokipii. Atena kustannus, Jyväskylä.

Määttä, Kaarina (1999) “Rakastumisprosessi ja rakkauskriisi.” Teoksessa Tunteiden sosiologiaa I: Elämyksiä ja läheisyyttä. Toim. Sari Näre. Tietolipas 156. SKS, Helsinki.

Mäkelä, Tapio (2001): ”Re-reading Digitality through Scientific Discourses of Cybernetics: Fantasies of Disembodied Users and Embodied Computers.” Conference proceedings for affective encounters: rethinking embodiment in feminist media studies. Anu Koivunen and Susanna Paasonen (editors). University of Turku, School of Art, Literature and Music, Media Studies. Series A, N:o 49. E-book at <http://www.utu.fi/hum/mediatutkimus/affective/proceedings.pdf> Media Studies. Turku: University of Turku.

Mäkikalli, Maija (2002) “Televisio piilossa.” 30-vuotias tunteilee. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen juhlakirja. Toim. Kimi Kärki. Historian laitoksen julkaisuja n:o 61. Turun yliopisto, Turku.

Mäkikalli, Maija (2003) “Esillä ja piilossa. Radion ja television läsnäolon strategioita 1950- ja 1960-lukunen suomalaiskodeissa.” Tekniikan Waiheita 21(2003): 4, 48.

Mäyrä, Ilkka (Frans) (1996) Kiehtova ja kauhea demoni. Kohti tekstin demonisten piirteiden analyysiä. Tampereen yliopisto, Tampere.

Nakamura, Lisa (2002) Cybertypes. Race, ethnicity, and identity on the Internet. Routledge, New York.

Naukkarinen, Jussi (2005) ”Heideggerin teknologian filosofiaa.” Tekniikan Waiheita 23(2005): 2, 5-19.

Negroponte, Nicholas (1995/1996) Digitaalinen todellisuus. Suom. Petteri Bergius. Otava, Helsinki.

Newman, James (2004) Videogames. Routledge, London and New York.

Nieminen, Hannu: ”Julkisuuden kohtalo myöhäismodernissa. Globalisaatio vai pirstoutuminen?” Populaarin lumo – media ja arki. Toim. Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala. Mediatutkimus, sarja A, n:o 46. Turun yliopisto, Turku 2000.

Noam, Eli (1991) Television in Europe. Oxford University Press, New York, Oxford.

Norman, Donald A. (2004) Emotional Design. Why we love (or hate) everyday things. Basic Books, New York.

Nye, David E. (1990) Electrifying America. Social Meanings of a New Technology, 1880-1940. MIT Press, London, England, Cambridge, Massachusetts.

Nye, David E. (1994) American Technological Sublime. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Nye, David E. (2006) Technology Matters. Questions to Live with. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Näränen, Pertti (2002) “Televisio.” Avainsana mediumi-lehdessä 2002, http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?id=64〈=fi&issue_nr=2.2&issueId=15.

Oinonen, Paavo (2004) Pitkä matka on Tippavaaraan… Suomalaisuuden tulkinta ja Yleisradion toimintaperiaatteet radiosarjoissa Työmiehen perhe, Kalle-Kustaa Korkin seikkailuja ja Kankkulan kaivolla 1945-1964. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 948. SKS, Helsinki.

Paasonen, Susanna (2002) Figures of fantasy. Women, cyberdiscourse and the popular Internet. Sarja B, Humaniora, osa 251. Turun yliopisto, Turku 2002.

Paasonen, Susanna (2003) ”Avaruusmatkoja, uutta teknologiaa ja parempia ruumiita. Martin Caidinin Cyborg (1972)”. Kulttuurintutkimus 20(2003): 1, 17-32.

Paasonen, Susanna (2004) ”Sääntöja Marsille ja Venukselle. Nettiromanssin sukupuolitetut käsikirjoitukset.” Teoksessa Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004.

Pacey, Arnold (1983) The Culture of Technology. Blackwell, Oxford.

Paju, Petri (2002) Ensimmäinen suomalainen tietokone ESKO ja 1950-luvun suunnitelma kansallisesta laskentakeskuksesta. Turun yliopisto, historian laitos. Kulttuurihistorian lisensiaatintutkielma. 2002. Julkaisematon.

Pantzar, Mika (1996) Kuinka teknologia kesytetään. Kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen. Hanki ja jää, Helsinki.

Pantzar, Mika (2000a) ”Tuotegenetiikkaa ja tavaraekologiaa. Kohti tavaramaailman orgaanista kuvaa.” Näkökulmia teknologiaan. Toim. Lemola, Tarmo. Gaudeamus, Helsinki.

Pantzar, Mika (2000b) Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä. Otava, Helsinki.

Pantzar, Mika ja Shove, Elisabeth (2006) ”Kulutuskäytäntöjen ja -objektien fossilisoituminen.” Innovaatioiden kotiutuminen. Toim. Petteri Repo, Ilpo Koskinen & Heidi Grönman. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2006. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki.

Parikka, Jussi & Saarikoski, Petri (2004) ”Hakkereita, kehoja, tekniikoita ja teorioita. Public Proofs – Science, Technology and Democracy (4S & EASST).” Tekniikan Waiheita 22(2004): 3.

Parikka, Jussi (2003) ”Aivokontrolli. Ajattelu kyberneettisen koneen aikakaudella”. Lähikuva 2/2003, 49-62.

Parikka, Jussi (2004a) Koneoppi. Ihmisen, teknologian ja median kytkennät. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja I. Turun yliopisto, Pori.

Parikka, Jussi (2004b) ”Interaktiivisuuden kolme kritiikkiä.” Lähikuva 2-3/2004, 83–97.

Parikka, Jussi (2005) “Digital Monsters, Binary Aliens – Computer Viruses, Capitalism and the Flow of Information.” FibreCulture 4(2005), <http://journal.fibreculture.org/issue4/issue4_parikka.html>.

Parikka, Jussi (2007) Digital Contagions. A Media Archeology of Computer Worms and Viruses. PhD Dissertation. Cultural History, University of Turku, Turku.

Peltoniemi, Teuvo: ”413 Nettiriippuvuus.” Päihdelinkin tietoiskut, <http://www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/413-nettiriippuvuus&gt;. 2006a.

Peltoniemi, Teuvo: 413 Nettiriippuvuus Suomessa. Päihdelinkin tietoiskut, < http://www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/413-nettiriippuvuus-suomessa&gt;. 2006b.

Pesola, Sakari (2002) ”Kun suomalaiset äänestivät jaloillaan. Toisen maailmansodan tanssikiellosta tanssilavojen kukoistukseen.” Hetkiä historiassa. yliopisto, kulttuurihistoria. Toim. Henri Terho. Cultural history – kulttuurihistoria 2. Turun yliopisto, Turku.

Peteri, Virve (2006). Mediaksi kotiin. Tutkimus teknologioiden kotouttamisesta. Tampere University Press, Tampere.

Pfaffebberger, Bryan (1988) “Social Meaning of the Personal Computer, Or, Why the Personal Computer Revolution was No Revolution.” Anthropological Quarterly, Vol. 61 (1988), pp. 137-147.

Pfaffebberger, Bryan (1992) “Technological Dramas.” Science, Technology, and Human Values, 17 (1992).

Piha, Kalevi (1995) “Yrityselämän rooli television tulossa Suomeen.” Lähikuva 4/1995.

Pinch, Trevor J. And Bijker, Wiebe E. (1987) “The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other.” In The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Edit. By Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes and Trevor Pinch. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Pöysä, Jyrki ja Timonen, Senni (2004) ”Kuinka ahkerat muurahaiset saivat kasvot? Henkilökohtaisen tiedon paikka arkiston keruuohjeissa.” Teoksessa Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. SKS, Helsinki.

Pöysä, Jyrki (1997) ”Nykyperinteen tutkimus.” Kulttuurintutkimus. Johdanto. Toim. Jari Kupiainen ja Erkki Sevänen. Tietolipas 130. SKS, Helsinki.

Pöysä, Jyrki (2003) ”Tietokone – isäntä vai renki? Analyysi retrospektiivisen muistelun rakenteista kilpakirjoitusaineistossa.” Teoksessa Tietotekniikkasuhteet. Kulttuurinen näkökulma. Toim. Sanna Talja ja Sari Tuuva. Tietolipas 196. SKS, Helsinki.

Pöysä, Jyrki (2006): “Kilpakirjoitukset muistitietotutkimuksessa.” Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroo, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen. Tietolipas 214. SKS, Helsinki.

Raittila, Hannu (2001) “Uusi Jerusalem – Ankkalinna kulttuurin majakkana.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki.

Rautkallio, Hannu (1975) Talvisodan Erkko ja amerikkalaiset yhteydet Art House, Helsinki.

Reeves, Byron & Nass, Clifford (1996) The Media Equation. How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places. CSLI Publications, New York.

Repo, Petteri – Koskinen, Ilpo – Grönman, Heidi (toim.) (2006). Innovaatioiden kotiutuminen. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2006. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki.

Ross, Andrew (1991) Strange Weather. Culture, Science and Technology in the Age of Limits. Verso, London and New York.

Rushby, Nicholas John (1979) An Introduction to Educational Computing. Croom Helm, London.

Ruusunen, Aimo (toim.) (2002) Media muuttuu. Viestintä savitauluista kotisivuihin. Helsinki: Gaudeamus.

Saarikoski, Petri (2001) Pioneerien leluista kulutuselektroniikaksi. Suomalainen kotimikroharrastus tietotekniikan murroksessa 1980-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin. Yleisen historian julkaisematon lisensiaatintutkielma. Turun yliopisto, Turku.

Saarikoski, Petri (2004) Koneen lumo. Mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin. English Summary: The Lure of the Machine. The Personal Computer Interest in Finland from the 1970s to the mid-1990s. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 83. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Saastamoinen, Mika (2003) “Mainonta television kesyttäjänä 1950-1960 -lukujen Suomessa.” Tekniikan Waiheita 21(2003): 4.

Salasuo, Mikko (2004) Huumeet ajankuvana. Huumeiden viihdekäytön kulttuurinen ilmeneminen Suomessa. Stakes, Helsinki.

Sallinen, Susanna (2004) ”Koti-ikävä ja nostalgia arjen kokemuksena.” Koti – kaiho, paikka, muutos. Toim. Päivi Granö, Jaakko Suominen ja Outi Tuomi-Nikula. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja IV. Turun yliopisto, Pori.

Salmi, Hannu (1996) ”Atoomipommilla kuuhun!” Tekniikan mentaalihistoriaa. Edita, Helsinki 1996.

Salmi, Hannu (1999) ””Huominen on eilinen.” Historialliset viitteet tv-sarjassa Star Trek.” Wider Screen 4/1999. Verkkojulkaisu: <http://www.widerscreen.fi/1999/4/huominen_on_eilinen.htm&gt;.

Salmi, Hannu (2001) ”Onko tuoksuilla ja äänillä menneisyys? Aistiympäristön historia tutkimuskohteena.” Teoksessa Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen. Tietolipas 175. SKS, Helsinki.

Salmi, Hannu (2002) “Muutoksen mielikuva ja aikalaiskokemus.” Dialogus. Historian taito. Matti Männikön juhlakirja. Toim. Meri Heinonen, Leila Koivunen, Sakari Ollitervo, Heli Paalumäki, Hannu Salmi ja Janne Tunturi. Kirja Aurora, Turku.

Salmi, Hannu (2006) ”Televisio, tietokone ja tietämisen politiikka. Tietämisen teknologiat vuoden 1975 tv-dokumentissa Maailmantelevisio.” Teoksessa Salmi, Hannu et al. Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. k&h, Turku.

Salokangas, Raimo (1996) Aikansa oloinen. Yleisradion historia 1926–1996. Yleisradio, Helsinki.

Saraneva, Usko (1982) ”Kun radio tuli meille.” Yleisradion kuuntelijakunnan muodostuminen Suomessa vuosina 1920-1960. Yleisradio, Helsinki.

Sarantola-Weiss, Minna (2003) Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. SKS, Helsinki.

Sarjala, Jukka: ”’Publiken bedes iakttaga tystnad.’ Millä tavoin käsitys musiikin vakavuudesta juurtui Helsingin konserttielämään 1800-luvulla”. Keskusteluja professorin kanssa. Veikko Litzen 60 vuotta 1.12.1993. Toim. Totti Tuhkanen, Elisa Pispala, Keijo Virtanen. Turku: Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 28, 205-218.

Schaffer, Scott (1996) “Disney and the Imagineering of Histories.” Postmodern Culture – Volume 6, Number 3, May 1996.

Schivelbusch, Wolfgang (1988) Disenchanted night. The industrialization of light in the nineteenth century. Translated from the German by Angela Davies. The University of California Press, Berkeley.

Schwarz Cowan, Ruth (1987) “The consumption junction: a proposal for research strategies in the. sociology of technology .” In The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Ed. by Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas P., and Pinch, Trevor. MIT Press, London, England, Cambridge, Massachusetts.

Shaffer, Howard J. – Hall, Matthew N. – Bilt, Joni Vander (2000) “’Computer Addiction’: A Critical Consideration.” American Journal of Orthopsychiatry. Vol. 70(2) April 2000. pp. 162–168.

Shortsleeve, Kevin (2004) “The Wonderful World of the Depression: Disney, Despotism, and the 1930s. Or, Why Disney Scares Us.” The Lion and the Unicorn – Volume 28, Number 1, January 2004, pp. 1 30.

Sihvonen, Jukka (1995a) ”Koneolioita teknotilassa”. Sähköiho. Kone\Media\Ruumis. Toim. Erkki Huhtamo ja Martti Lahti. Tampere: Vastapaino 1995.

Sihvonen, Jukka (1995b) ”VT ja täydellisen kokemisen unelmat”. Virtuaalisuuden arkeologia. Virtuaalimatkailijan uusi käsikirja. Toim. Erkki Huhtamo. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Rovaniemi.

Sihvonen, Jukka (2001) Konelihan värinä. Like, Helsinki.

Sihvonen, Jukka (2003) ”Steven Spielbergin mediAIvot.” Lähikuva 2/2003, 63-67.

Sihvonen, Jukka (2004) ”Kaltaisuuden halu ja Tekoälyn rakkaus.” Teoksessa Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori 2004.

Sihvonen, Jukka (2005) Mediatajun paluu. Pistokkeen päässä. Like, Helsinki.

Sihvonen, Tanja (2004) ”Hakkerius vs. rakkaus. Tietokoneharrastajan intohimot, ihmissuhteet ja identiteetit populaarielokuvan kuvaamina.” Teoksessa Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori.

Sihvonen, Tanja (2006) ”Virus, terroristi ja pankkipalvelujen käyttäjä. Toimijat ja tietoverkot Helsingin Sanomien kuvaamina.” Hannu Salmi et al. Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. k&h, Turku.

Silverstone, Roger – Hirsch, Eric – Morley, David (1992) “Information and communication technologies and the moral economy of the household.” Consuming Technologies. Media and Information in Domestic Spaces. Edited by Roger Silverstone and Eric Hirsch. Routledge, London and New York.

Simmel, Georg (2005) Suurkaupunki ja moderni elämä. Kirjoituksia vuosilta 1895-1917. Suom. Tiina Huuhtanen. Valikoinut ja esipuheen kirjoittanut Arto Noro. Gaudeamus, Helsinki.

Sinkko, Risto (1980) ”Uuden viestintätekniikan vaikutukset.” Teoksessa Viestintä uuteen aikaan. Toim. Sisättö, Seppo. Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja n:o 1. Weilin+Göös, Espoo.

Sivula, Anna ja Suominen, Jaakko (2004) “Elektroninen pelaaminen historiakulttuurina.” Lähikuva 2-3/2004.

Smith, Merrit Roe (1996) “Technological Determinism in American Culture.” Does Technology Drive History. The Dilemma of Technological Determinism. Third Printing. MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, England.

Soikkeli, Markku (1998) Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellutukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. SKS, Helsinki.

Spigel, Lynn (1992) Make Room for TV. Television and the Family Ideal in Postwar America. University of Chicago Press, Chicago and London.

Spigel, Lynn (2001) Welcome to the dreamhouse: popular media and postwar suburbs. Duke University Press, Durham (NC).

Springer, Claudia (1996) Electronic Eros. Bodies and Desire in the Postindustrial Age. Athlone Press, London .

Strehl, Rolf (1954) Aikamme robotit. Alkuteos Die Roboter Sind Unter Uns. Suom. O. E. Huhtamo. WSOY, Helsinki.

Strengell, Heidi (2004) “Paholainen koneessa. Stephen Kingin teknokauhua.” Teoksessa Digirakkaus. Toim. Ulla Paunonen ja Jaakko Suominen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 2. Turun yliopisto, Pori.

Stork, David G. (ed.) (1997) HAL’s legacy. 2001’s computer as dream and reality. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Suominen, Jaakko (2000) Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi. Tietotekniikan kulttuurihistoriaa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 67. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Suominen, Jaakko (2003a) Koneen kokemus. Tietoteknistyvä kulttuuri modernisoituvassa Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle. Vastapaino, Tampere.

Suominen, Jaakko (2003b) ”Sähköaivon särinä. Tietokone aistimellisena kokemuksena.” Teoksessa Mediaa kokemassa: koosteita ja ylityksiä – Experiencing the Media: Assemblages and Cross-overs. Toim. Tanja Sihvonen & Pasi Väliaho. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, Mediatutkimus, julkaisuja Sarja A, n:o 53. Turun yliopisto, Turku 2003.

Suominen, Jaakko (2005) ”Teknologian tilat ja tarinat. David Nye teknologian kulttuurihistorioitsijana.” Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Toim. Hanna Järvinen ja Kimi Kärki. Kulttuurihistoria – Cultural History 6. K&H, Turku 2005 [s. 205-218] [Verkkoversio: http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/nye.html].

Suominen, Jaakko (2006) ””Very irgent business matter” ”Nigerialaiskirjeet” osana digitaalista kulttuuria” Tiedotustutkimus 29(2006): 2, 62-77. [English Abstract: ”Very irgent business matter” – ”Nigerian Scam emails” as a part of digital culture] [Verkkoversio: http://www.tuug.fi/~jaakko/tutkimus/suominen-nigeria-tiedotustutkimus.html]

Suominen, Jaakko (2007) ”The Past as the Future. Nostalgia and Retrogaming in Digital Culture.” Proceedings of perthDAC2007. The 7th International Digital Arts and Cultures Conference. The Future of Digital Media Culture. 15-18 September 2007, Perth, Australia. Editor: Andrew Hutchison. [Also a Web Version: http://users.utu.fi/jaasuo/suominen-dac2007-paper.pdf]

Suoninen, Annikka (2002) ”Lasten pelikulttuuri.” Mariosofia. Elektronisten pelien kulttuuri. Toim. Erkki Huhtamo ja Sonja Kangas. Gaudeamus, Helsinki.

Syrjämaa, Taina (1999) “Kuluttajan arkea sarjakuvaruuduissa. Aku Ankka 1930- ja 1940-lukujen Amerikassa.” Arjen muisti ja unohdus. Jokapäiväinen elämä historian valoissa ja varjoissa. Turun yliopisto, Yleinen historia. Historian laitoksen julkaisuja n:o 53. Turku.

Talja, Sanna ja Tuuva, Sari (toim.) (2003) Tietotekniikkasuhteet. Kulttuurinen näkökulma. SKS, Helsinki.

Tichi, Cecelia (1992) Electronic Hearth. Creating an American TelevisionCulture. Oxford University Press, New York.

Tolvanen, Juhani (2001a) “Aku Ankan menestystarinan juuret – eli alkoiko kaikki todellakin hiirestä.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki.
Tolvanen, Juhani (2001b) “Neljä walttiässää eli Aku Ankan päätoimittajat kautta aikojen.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki.

Turkle, Sherry (1984) The Second Self. Computers and the Human Spirit. Granada, London.

Turkle, Sherry (1995) Life on the screen. Identity in the age of the Internet. Simon & Schuster, New York.

Turtiainen, Riikka (2005) Penkkiurheilijasta virtuaaliurheilijaksi. Digitalisoituva urheilun kuluttaminen. Digitaalisen kulttuurin julkaisematon pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Pori.

Tuuva, Sari (2003) ”Tilattuja tarinoita tietotekniikan arjesta.” Teoksessa Tietotekniikkasuhteet. Kulttuurinen näkökulma. Toim. Sanna Talja ja Sari Tuuva. Tietolipas 196. SKS, Helsinki.

Tuuva-Hongisto, Sari (2007) Tilattuja tarinoita. Etnografinen tutkimus pohjoiskarjalaisesta tietoyhteiskunnasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 47. Joensuun yliopisto, Joensuu.

Uotinen, Johanna (2003a) ””Ei minusta tullut kokopäiväistä moponi virittäjää.” Nuoret miehet, maskuliinisuus ja tietotekniikka.” Mikä ero. Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Toim. Risto Turunen ja Marianne Roivas. SKS, Helsinki.

Uotinen, Johanna (2003b) ””Agricolan päivänä se kannettiin meidän makuuhuoneen pöydälle.” Tietotekniikka, kokemus ja kertomus.” Tietotekniikkasuhteet. Kulttuurinen näkökulma. Tietolipas 196. Toim. Sanna Talja ja Sari Tuuva. SKS, Helsinki.
Uotinen, Johanna (2005) Merkillinen kone. Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus. Humanistisia julkaisuja 40. Joensuun yliopisto, Joensuu.

Varteva, Risto (2001) “Keksiminen on kivaa.” Maailman hauskin kuvasarjalehti. Aku Ankka -lehti 50-vuotta. Toim. Juhani Tolvanen. Helsinki Media, Helsinki.

Vehviläinen, Marja (1996) ””Maailmoista ilman naisia” tietotekniikan sukupuolieroihin.” Työelämän sukupuolistavat käytännöt (143-170). Toim. Merja Kinnunen ja Päivi Korvajärvi. Vastapaino, Tampere.

Warrick, Patricia S. (1980) The Cybernetic Imagination in Science Fiction. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London.

Viljakainen, Jarmo (2004) Radiomonopolista kanavatulvaan. Poimintoja Suomen radio- ja televisiotoiminnan vaiheista. Edita, Helsinki.

Williams, Raymond (1974/2003) Television: Technology and Cultural Form. Routledge, London.

Vimpari, Leo (1986) Ieva ja muut puhemiehet. Omakustanne, Oulu.

Winston, Brian (1998) Media Technology and Society. A History: From the Telegraph to the Internet. Routledge, London.

Wirén, Karl Hugo (1986) Kampen om TV. Svensk TV Politik 1946 66. Gidlunds, Malmö.

Wosk, Julie (2001) Women and the Machine. Representations from the Spinning Wheel to the Electronic Age. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London.

Wyatt, Sally (2003) “Non-Users Also Matter: The Construction of Users and Non-Users of the Internet.” In How Users Matter. The Co-Construction of Users and Technologies. Edit. By Nelly Oudshoorn and Trevor Pinch. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Yli-Jokipii, Pentti (1999) ”Paikallisyhteisöjen muutos Suomessa kesäisten tanssilavojen kuvastamana. ” Suomi. Maa, kansa, kulttuurit. Toim. Markku Löytönen ja Laura Kolbe. SKS, Helsinki.

Young, Kimberly S. (1998) Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction—and a Winning Strategy for Recovery. Wiley, New York.

Young, Kimberly S. (2001) Tangled in the Web: Understanding Cybersex from Fantasy to Addiction. Authorhouse sl.

Zielinski, Siegfried (2006) Deep Time of the Media. Toward an Archaelogy of Hearing and Seeing by Technical Means. MIT Press, London, England, Cambridge, Massachusetts.

Sanakirjat, hakuteokset ja tietosanakirjat * Sekalaiset Internet-lähteet ja sanomalehtiartikkelit * Elokuvat * Lehdet * Kirjallisuus * Kommentit


Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: