Archive for lokakuu 2009

Uusia julkaisuja ilmestynyt – new publications

28 lokakuun, 2009

Ohessa linkkejä muutamiin vasta ilmestyneisiin julkaisuihin:

2009 Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka – Östman Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. Gaudeamus, Helsinki. 333 s. [Tietoja kirjasta kustantajan sivuilla]
2009 Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko: ”Computer Hobbyists and the Gaming Industry in Finland.” IEEE Annals of the History of Computing July-September 2009 (vol. 31 no. 3), pp. 20-33. [http://www2.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/MAHC.2009.39]
2009 Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko: ”Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa. Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeenPelitutkimuksen vuosikirja 2009. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto, Tampere.
2009 Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli: ”Pelitutkimuksen vuosikirja 2009 – johdantoPelitutkimuksen vuosikirja 2009. Toim. Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto, Tampere.
2009 Oinonen, Paavo – Suominen, Jaakko – Tuomi, Pauliina: ”Juontaja, speakeri, kuuluttaja, johdattelija, chatsisko… Rakkaalla juontajalla on monta nimeä.” Juontajuus-teemanumeron johdantoartikkeli. Lähikuva 22(2009): 2, 3-9.
2009 Suominen, Jaakko: “Peliä perinnöllä – lähtökohtia digitaalisen kulttuuriperinnön tarkasteluun.” [Gaming Legacy? On the Digital Cultural Heritage] Matkalla. Toim. Maija Santikko, Helena Ruotsala & Petri Saarikoski. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XVIII. Turun yliopisto, s. 239–260.
[Sähköinen versio: https://jaasuo.files.wordpress.com/2009/10/suominen-pelia-perinnolla.pdf]
2009 Suominen, Jaakko: “Computer as a Tool for Love – A Cultural History of Technology”. Proceedings of 8th Annual IAS-STS Conference “Critical Issues in Science and Technology Studies”, 4th–5th May 2009. CD-ROM. IAS-STS, Graz. [An Online version: http://www.ifz.tugraz.at/index_en.php/filemanager/download/1558/Jaakko%20Suominen.pdf]
Advertisement