Archive for elokuu 2013

Tutkijan tunne

18 elokuun, 2013

Olen muuttanut mieltäni tutkimusaiheiden valinnasta. En paljon, mutta olen muuttanut. Esimerkiksi pelien, populaarikulttuurin ja digitaalisen kulttuurin ilmiöiden – kuten myös vaikkapa arjen ja harrastusten tutkimuksessa opinnäytteiden tekijät ja muut tutkijat valitsevat aiheensa useimmiten oman kiinnostuksensa mukaan. Edelleen olen sitä mieltä, että tutkijan pitää olla kiinnostunut siitä, mitä tutkii. Olen kuitenkin aiempaa varovaisempi silloin, jos tutkija tutkii aina sitä mitä hän itse tekee tai hän itse harrastaa.

Oma harrastustausta tai muu osallisuus voi helpottaa tutkijan pääsyä luottamukselliseen suhteeseen tutkimuksen kohteen, esimerkiksi tutkittavien ihmisten kanssa. Hän voi saada käsiinsä sellaista tutkimusaineistoa, jota ei-osalliset eivät saa. Hän saattaa pystyä kiinnittämään huomiota piirteisiin, joita ulkopuoliset eivät huomaa tai ymmärrä. Hän voi myös pyrkiä omalla osallisuudellaan vakuuttamaan tutkittavansa – ja myös muut: hän tietää, mistä puhuu ja mitä käsittelee sillä asiantuntemuspohjalla, joka on laajempaa, syvällisempää ja pitkäikäisempää kuin yksittäinen tutkimusprojekti.

On myös haittatekijöitä. Pelkään, että tutkimuksesta tulee liian myötäsukaista ja ymmärtelevää, jos tutkija on liian osallinen, liian läheinen tutkittaviensa ja tutkimuksensa kohteen kanssa. Hän ei näe kaikkea tai ei halua sanoa tutkittavalle yhteisölle hankalia asioita.

Hän voi haluta miellyttää kohdettaan tai legitimoida omia mielipiteitään ja intohimonsa kohteita. Hän haluaa julistaa maailmalle: ”Ymmärtäkää ja arvostakaa ilmiötä ja ymmärtäkää siten minua!” Tutkijan terve epäilys ja kriittinen asenne kärsivät. Hän saattaa konstruoida itselleen ymmärtämättömän vihollisen, jota vastaan jokaisessa esitelmässä, artikkelissa ja tutkimusjulkaisussa hyökkää – turhaan. Pahimmassa tapauksessa tutkimus toimii jonkinlaisena itseterapoimisen välineenä tutkijalle. Mutta ei se ole mitään terapiaa, se on tutkimusta.

Tutkijan pitää tutkia sitä, mistä on kiinnostunut. Mutta ei aina tarvitse tutkia sitä, mitä on aiemmin tehnyt, harrastanut tai kokenut. Niin syvästi, intohimolla ja sydänverellä kokenut. Tutkikaa sitä, mistä olette uteliaita. Tutkikaa, mistä haluatte oppia jotain uutta ja mistä muutkin voisivat oppia. Tutkikaa sitä, mikä teitä ärsyttää tai oudoksuttaa. Tai tutkikaa mitä tutkitte, mutta muistakaa jatkuva kriittisyys!

Advertisement